Zoeken op auteur 'Wouter Bouw'

Hebben werknemers in hogescholen een medezeggenschapstekort?

Wouter Bouw

2013, nummer 1

Sinds september 2010 hebben hogescholen de mogelijkheid om ten aanzien van de medezeggen- schap over te stappen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) naar de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dit artikel wordt de meerwaarde van de WOR beschreven voor de werknemers ten opzichte van de medezeggenschapsbepalingen in de WHW.
De ontwikkelingen in de medezeggenschap bij de overheid en de zorg ondersteunen deze meer- waarde voor de werknemers. Het artikel geeft tevens aan hoe hogescholen zelf tegen deze kwestie aankijken. Het blijkt dan dat de duidelijk aantoonbare voordelen die er voor werknemers zijn, in de praktijk toch niet automatisch tot een keuze voor de WOR leiden bij hogescholen. De auteur concludeert dan ook dat de wetgever hogescholen de helpende hand moet bieden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap

Hebben werknemers in hogescholen een medezeggenschapstekort?

Wouter Bouw

2013, nummer 1

Sinds september 2010 hebben hogescholen de mogelijkheid om ten aanzien van de medezeggen- schap over te stappen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) naar de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dit artikel wordt de meerwaarde van de WOR beschreven voor de werknemers ten opzichte van de medezeggenschapsbepalingen in de WHW.
De ontwikkelingen in de medezeggenschap bij de overheid en de zorg ondersteunen deze meer- waarde voor de werknemers. Het artikel geeft tevens aan hoe hogescholen zelf tegen deze kwestie aankijken. Het blijkt dan dat de duidelijk aantoonbare voordelen die er voor werknemers zijn, in de praktijk toch niet automatisch tot een keuze voor de WOR leiden bij hogescholen. De auteur conclu- deert dan ook dat de wetgever hogescholen de helpende hand moet bieden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.