Zoeken op auteur 'Ron Bormans'

Blijvend actueel

Ron Bormans

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar | Differentiatie en Binariteit

Het traject mbo-hbo: van ondoelmatige leerweg tot koninklijke route

Ron Bormans | Jules Warps

2012, nummer 5

Hoewel geen hoofdthema voor de commissie-Dijsselbloem, refereert zij er in haar rapport wel meerdere malen aan: het ontmoedigingsbeleid begin jaren negentig om ‘omwegen’ in onderwijscarrières en het stapelen van opleidingen te voorkomen. Maatregelen werden getroffen om ‘de juiste leerling’ eerder in de schoolloopbaan op ‘de juiste plaats’ te laten terechtkomen. De route van mbo naar hbo werd inefficiënt, kostbaar en dus ongewenst verklaard.
Binnen amper tien jaar leek dit beleid al een draai van 180 graden te hebben gemaakt en inmiddels blijft in het streven naar vijftig procent hogeropgeleiden zelfs geen middel onbeproefd om het studentenpotentieel ongeacht leeftijd, herkomst, sociaaleconomische achtergrond of onderwijsroute een passend aanbod in het hoger onderwijs te kunnen bieden. Hoe heeft deze ommekeer zich voltrokken en hoe haalbaar is het streven naar de ‘vijftig procent’?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Onderwijsvernieuwing | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

De beste opleiding is een persoonlijke keuze

Ron Bormans | Wilma de Buck | Tess de Lange

2009, Nummer 5

Een goede studiekeuze is belangrijk. Om weloverwogen te kunnen kiezen, hebben (aankomende) studenten niets aan lijstjes en ‘toptienen’. Het gaat erom dat ze een opleiding vinden die past bij hun persoonlijke wensenlijstje. Daarvoor behoeven ze betrouwbare, onafhankelijke en transparante informatie over het aanbod in het hoger onderwijs. Stichting Studiekeuze123 beoogt deze te bieden met haar gelijknamige website. Het motto daarbij luidt: geen ranking, maar matching.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking