Zoeken op auteur 'Petra Biemans'

Kijken in elkaars keuken

Petra Biemans | Ans Buys | Stan Frijters | Henk Fuchs | Gitte Hoogland | Jeske Nedersigt

2016, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Professionalisering van wat?

Petra Biemans | Ben Fruytier | Ton Korver

2010, Nummer 3

Het onderwijs aan de hogescholen is van oudsher vooral georiënteerd op de eisen die de professionele beroepspraktijk stelt. De entree van de lectoraten binnen het hbo in 2001 om de kennisfunctie van de hogescholen een extra impuls te geven, heeft aan deze oriëntatie niets veranderd. 'Professionalisering' was kort gezegd de opdracht die de lectoren meekregen. Die professionalisering hield in: het versterken van de externe oriëntatie binnen het hbo, de vernieuwing van het curriculum, de professionalisering van docenten en de versterking van de kenniscirculatie en kennisontwikkeling. Dit alles echter met in het achterhoofd de beroepspraktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.