Zoeken op auteur 'Ben Fruytier'

Jongetalentenbeleid op Nederlandse Universiteiten

Marieke van den Brink | Ben Fruytier | Marian Thunnissen

2011, Nummer 1

Meer dan ooit hebben universiteiten aandacht voor jonge wetenschappelijke talenten. Een vergrijzend personeelsbestand
gecombineerd met krapte op de arbeidsmarkt van hogeropgeleiden noodzaken faculteiten een beleid te ontwikkelen om
jonge talenten enthousiast te maken en te houden voor het werk als wetenschapper. Maar welk beleid hebben faculteiten
ontwikkeld om jonge talenten te binden en boeien? Levert dit de gewenste resultaten op? En hoe kan het beter?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Onderwijskwaliteit en Teamkwaliteit

Ben Fruytier | Ben van Schijndel

2011, nummer 3

De kwaliteit van het hoger onderwijs staat in de schijnwerpers. Enerzijds is er de behoefte aan meer kwaliteit om Nederland als kennisland in de vaart der volkeren economisch voorop te laten lopen. Anderzijds is er kritiek op het veronderstelde te lage niveau van zowel instromers als uitstromers in het hoger onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Professionalisering van wat?

Petra Biemans | Ben Fruytier | Ton Korver

2010, Nummer 3

Het onderwijs aan de hogescholen is van oudsher vooral georiënteerd op de eisen die de professionele beroepspraktijk stelt. De entree van de lectoraten binnen het hbo in 2001 om de kennisfunctie van de hogescholen een extra impuls te geven, heeft aan deze oriëntatie niets veranderd. 'Professionalisering' was kort gezegd de opdracht die de lectoren meekregen. Die professionalisering hield in: het versterken van de externe oriëntatie binnen het hbo, de vernieuwing van het curriculum, de professionalisering van docenten en de versterking van de kenniscirculatie en kennisontwikkeling. Dit alles echter met in het achterhoofd de beroepspraktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.