Zoeken op auteur 'Eric Halsberghe'

Innoveren doe je zo

Eric Halsberghe

2019, nummer 4

Minder vinken, meer vonken

Omdat onderwijsinstellingen voor grote uitdagingen staan, is vernieuwing cruciaal. Het uitwerken van een coherent innovatiebeleid is daarbij een vereiste. Maar hoe pak je dat aan? Eric Halsberghe geeft advies.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Perspectieven gevraagd

Eric Halsberghe

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Durf de volgende sprong voorwaarts te maken

Eric Halsberghe

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Creativiteit gevraagd

Eric Halsberghe

2014, nummer 5

De zoektocht naar vernieuwende invalshoeken voor de financiering van het hoger onderwijs begint met het in kaart brengen van de kenmerken van een goed financieringssysteem en van te vermijden mechanismen. Nieuwe inzichten ontstaan door het tijdsperspectief te verruimen en de context te verbreden. Invalshoeken voor nieuwe en vernieuwende benaderingen zijn: het vereenvoudigen van de financieringssystemen, het bevorderen van
de zelfregulatie, het belang van onderzoek en de integratie ervan in het onderwijs, de samenwerking met andere organisaties, het goedkoper maken van het onderwijs en met be- staande middelen méér realiseren voor welvaart en welzijn. Toekomstgerichte benaderingen vereisen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt: de overheid, het hoger onder- wijs, het bredere maatschappelijk netwerk, het werkveld en de student zelf.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.