Zoeken op auteur 'Bert Hoogewijs'

Hoofdredactioneel - Hoe nieuw zijn onderwijsvernieuwingen?

Bert Hoogewijs

2019, nummer 4

Graag wil ik aansluiten bij het onderwerp van het vorige Th&ma-nummer, ‘leiderschap’, en daarbij kort even teruggrijpen naar een paar citaten waarnaar ik ook verwees bij mijn aantreden als algemeen directeur van de Hogeschool Gent. Er is vooreerst een memorabele uitspraak van de toenmalige rector magnificus van de Technische Hogeschool Eindhoven, Kees Posthumus, die bij de opening van het academiejaar in 1968 stelde: ‘Wie slaagt in zijn pogingen een universiteit te besturen, zal spoedig ervaren dat hij geen universiteit meer heeft.’ Het zegt iets over de complexiteit van de universitaire bestuursorganisatie, of op zijn minst over de ‘mythe’ van de universiteit als een nauwelijks te besturen of te sturen entiteit. Jankarel Gevers, destijds collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam behandelde hetzelfde thema. Ik citeer: ‘Op alle congressen die ik over het onderwerp bezocht, heb ik nog nooit iemand duidelijk horen uitleggen dat goed bestuur tot goed onderwijs leidt.’ In deze editie van Th&ma willen we het nochtans hebben over goed onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing | Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel

Bert Hoogewijs

2019, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Associate degree | Graduaatsopleiding

Voer voor een Vlaamse commissie-Veerman

Bert Hoogewijs

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.