Zoeken op auteur 'Leon van de Zande'

Zoeken naar een nieuwe balans

Age Halma | Leon van de Zande

2015, nummer 5

Minister Jet Bussemaker laat er geen misverstand over bestaan: het onderwijs moet beter en de waardering voor het docentschap moet omhoog. Sinds begin jaren negentig is de Universiteit Utrecht bezig om daarin te investeren, en met succes. Toch blijft ook daar het gevoel bestaan dat onderzoeksprestaties belangrijker zijn voor je loopbaan dan goed onderwijs geven. Wat kunnen bestuurders daaraan doen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Huisvesting | Studentenbeleid

Maatwerk voor kwaliteit

Marie-Jet Fennema | Felipe Salve | Leon van de Zande

2010, Nummer 4

De Universiteit Utrecht heeft de afgelopen drie jaren een project Interne kwaliteitszorg uitgevoerd. Het project is inmiddels afgerond en ingebed in de kwaliteitszorg binnen de instelling. In dit artikel blikken de projectleiders terug op het project en de resultaten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Investeren in onderwijs loont

Leon van de Zande

2008, Nummer 4

In de reeks bachelor-master in TH&MA van 2002 verschenen twee artikelen over de invoering van de bachelor- masterstructuur aan de Universiteit Utrecht onder de titel ‘Iets nieuws onder de zon?’ De Universiteit Utrecht wilde met de invoering van het nieuwe stelsel een grootschalige onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering tot stand brengen. In het eerste artikel werden de uitgangspunten beschreven van het Utrechtse onderwijsmodel; het tweede beschreef de invoeringsstrategie. Op het moment dat de artikelen werden gepubliceerd, konden nog geen resultaten worden gepresenteerd. We zijn nu zes jaar verder. Wat heeft de onderwijsvernieuwing nu opgeleverd en op welke manier is de UU op de ingeslagen weg doorgegaan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.