Zoeken op auteur 'Christoph Meng'

Schipperen tussen vraag en aanbod

Didier Fouarge | Christoph Meng

2014, nummer 3

De werkgelegenheidsontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn sterk beïnvloed door de economische crisis: sinds 2008 neemt het werkloosheidspercentage toe, vooral onder jongeren, de vacaturegraad loopt fors terug (CBS 2014). Voor de middellange termijn lijkt werkgelegenheidsgroei er niet in te zitten. Dergelijke conjuncturele ontwikkelingen maakt het voor jongeren bijzonder lastig om tot een goede studiekeuze te komen, terwijl dat juist van groot belang is. Een gebrekkige start op de arbeidsmarkt kan immers gevolgen hebben later in de carrière (Scarpetta et al. 2010).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.