Zoeken op auteur 'Kristel Bogaerts'

Nog altijd zijn er obstakels

Kristel Bogaerts | Tine Hufkens | Bérénice Storms | Gerlinde Verbist

2014, nummer 5

Participatie aan het hoger onderwijs wordt mede ondersteund door financiële tegemoetkomingen aan studenten en de gezinnen waartoe ze behoren. Het gaat dan om studietoelagen, kinderbijslagen en fiscale voordelen. Hoe sociaal doelmatig zijn die? In de eerste plaats onderzoeken we hoe kostendekkend deze tegemoetkomingen zijn, waarbij we onderscheid maken tussen studie- en leefkosten. Ten tweede bekijken we hoe de tegemoetkomingen verdeeld zijn over de bevolking en wat hun impact is op armoede.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.