Zoeken op auteur 'Jan van Tartwijk'

Levenslang leren

Paul Adriaanse | Wieger Bakker | Manon Kluijtmans | Ineke Lam | Jan van Tartwijk | Itzél Zuiker

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Nieuwe rollen, nieuwe regels

Fried Keesen | Femke Kirschner | Karin Scager | Jan van Tartwijk

2015, nummer 1

De Universiteit Utrecht wil in het eenjarige honoursprogramma ‘Young Innovators’ excellente studenten een ‘extra, maatschappelijk gerichte uitdaging’ bieden. Zij krijgen veel autonomie en dragen medeverantwoordelijkheid voor de inrichting van het programma. Maar de omslag van traditioneel onderwijs naar een omgeving waarin studenten hun eigen leerproces sturen bleek nog niet zo gemakkelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.