Zoeken op auteur 'Bianca Leest'

Opbrengsten en kosten van excellentie

Jim Allen | Barbara Belfi | Kim van Broekhoven | Ben Jongbloed | Renze Kolster | Bianca Leest | Rolf van der Velden | Don Westerheijden | Maarten Wolbers

2016, nummer 2

Hoewel de Sirius-subsidie voor excellentieprogramma’s inmiddels is afgeschaft, gaan veel instellingen door met deze nieuwe onderwijsvorm. De kosten betalen ze uit eigen middelen. Maar wat hebben de programma’s eigenlijk opgeleverd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Personeelbeleid

Op naar de lerende gemeenschap

Bianca Leest | Ardi Mommers | Twan Verrijt

2016, nummer 1

Hoe kun je in het hoger onderwijs een omgeving creëren waarin alle betrokkenen gedijen? Nijmeegse onderzoekers hielden instellingen tegen het licht die de kwali catie ‘good practice’ dragen. ‘Basisvoorwaarde is dat opleidingen de ruimte krijgen om de kwaliteitszorg naar eigen inzicht in te richten.’

Trefwoorden: Kwaliteit

Verbeteren en verantwoorden

Bianca Leest | Marcel Vooijs | Jeroen Winkels

2015, nummer 1

Het nieuwe accreditatiestelsel, ingevoerd in 2011, zou veel oude bezwaren wegnemen. Door de wijzigingen zou de aandacht zich meer kunnen richten op de inhoud van het geboden onderwijs. Bovendien zou de administratieve last voor het wetenschappelijk personeel afnemen. Is dat gelukt? De universiteiten van Leiden en Nijmegen lieten er onderzoek naar doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Eerstejaars kijken terug op hun studiekeuze

Bianca Leest

2014, nummer 2

Dit artikel gaat in op de resultaten van de wo-instroommonitor, het jaarlijks terugkerend landelijk onderzoek onder alle eerstejaars universitaire bachelorstudenten die direct vanuit het vwo zijn ingestroomd. Het artikel focust op de thema’s studiekeuze en voorlichtingsgebruik, in de context van een groeiende (financiële) druk op studiesucces voor zowel de student als de instelling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.