Zoeken op auteur 'Mirjam Bok'

Excellentie nader onderzocht

Mirjam Bok | Ada Kool

2013, nummer 4

Het afgelopen decennium hebben speciale ‘honoursprogramma’s’ voor excellente studenten een vlucht genomen. Instel- lingen in het hoger onderwijs zijn ervan overtuigd geraakt dat er meer geïnvesteerd moet worden in onderwijs, kennis, innovatie en ondernemerschap zodat de Nederlandse economie in internationaal verband kan blijven concurreren. Het hoger onderwijs speelt daarbij een cruciale rol door meer te differentiëren en studenten optimaal uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Tot op heden was in Nederland echter weinig onderzoek gedaan naar excellentie en de effecten van honoursonderwijs en naar de manier waarop het onderwijs voor deze studenten het best kan worden ingericht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.