Zoeken op auteur 'Eric Spruyt'

Nieuwe sleutel verdeling van middelen Bijzondere Onderzoeksfonds

Tim Engels | Eric Spruyt

2013, nummer 3

Het Bijzondere Onderzoeksfonds is een belangrijk instrument voor het onderzoeksbeleid van de overheid en van de individuele universiteiten in Vlaanderen. Wat zijn de onderliggende redenen en de implicaties van de nieuwe verdeelsleutel in het BOF-besluit 2013?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Onderzoeksvisitaties als beleidsinstrument aan de Universiteit Antwerpen

Eric Spruyt

2010, Nummer 4

De Vlaamse decreetgever legt de verplichting op tot het opzetten van systematische, disciplinegewijze kwaliteitszorgonderzoek, kortweg onderzoeksvisitaties, en stelt de universiteiten daarvoor verantwoordelijk. We schetsen de wijze waarop deze plicht aan de Universiteit Antwerpen wordt uitgevoerd en hoe het onderzoeksbeleid op positieve wijze wordt bijgesteld op basis van de bevindingen die in de rapporten van de onderzoeksvisitaties worden geformuleerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Dient massaliteit excellentie in onderzoek?

Eric Spruyt

2008, Nummer 1

De vraag naar de optimale omvang van een onderzoekseenheid wordt, gelet op het toenemende belang dat aan de verantwoording en de kwantificering van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek wordt gehecht, steeds belangrijker. In deze bijdrage brengen we enkele beschouwingen over mogelijke verbanden tussen de omvang van een onderzoekseenheid en kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de in- en output van het wetenschappelijk onderzoek dat er wordt bedreven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.