Zoeken op auteur 'Debby Lanser'

Sociaal leenstelsel garandeert toegang tot ho in Nederland

Debby Lanser | Bas ter Weel

2013, nummer 3

De Nederlandse overheid draagt een beperkt steentje bij aan de kosten die studenten in het hoger onderwijs maken. Als de overheid besluit deze bijdrage te verlagen, is het van belang de toegang tot het hoger onderwijs te blijven garanderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Themaspecifieke subsidies instrument om kennisbenutting te stimuleren?

Ryanne van Dalen | Debby Lanser | Karen van der Wiel

2013, nummer 5

Sinds begin jaren ‘90 wordt in Nederland steeds meer publieke financiering van onderzoek gerelateerd aan specifieke beleidsdoelen. Zo zijn termen als valorisatie, maatschappelijke relevantie, publiek-private samenwerking en topsectoren niet meer weg te denken uit het huidige wetenschapsbeleid. Deze doelen lijken vaak samen te hangen met het beter benutten van de kennis die met publiek geld wordt geproduceerd. Tegelijkertijd worden ook steeds meer onderzoeksgelden geoormerkt voor bepaalde groepen onderzoekers en voor specifieke onderzoeksthema’s. Voorbeelden hiervan zijn de budgetten voor wetenschappelijke talenten binnen de Vernieuwingsimpuls, het fundamenteel onderzoek binnen de topsectoren (TOP-subsidies) en de Technologiestichting STW, die zich specialiseert in de financiering van toepassingsgericht onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Kennis

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.