Zoeken op auteur 'Karen François'

Wetenschappelijke wanpraktijken

Karen François | Chris Van Schravendijk

2014, nummer 4

De zorg voor wetenschappelijke integriteit kent een lange traditie, maar enkele recente dossiers hebben de aandacht ervoor verscherpt. Die zorgden aan verschillende universitaire instellingen voor een herziening van de gangbare procedures rond wetenschappelijk wangedrag en een intensievere inzet op de preventie ervan. Daarbij wordt rekening gehouden met de lokale autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van de instellingen.
Als wetenschappelijke wanpraktijk noopt tot onderzoek, en eventueel tot onmiddellijk ontslag, dan blijft dat de bevoegdheid van de instelling of van de contractant. Is een postdoctoraal onderzoeker als contractant verbonden aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) of aan het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), dan ligt de bevoegdheid bij de Raad van Bestuur. Het FWO richtte het afgelopen academiejaar een tijdelijke interuniversitaire werkgroep in om de procedures rond het bewaken van wetenschappelijke integriteit te herzien. Deze werkgroep is paritair samengesteld, naar instelling en we- tenschappelijke discipline.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.