Zoeken op auteur 'Fons van Wieringen'

Wapens en logo’s van Nederlandse universiteiten en hogescholen

Fons van Wieringen

2013, nummer 5

De grondwet voor de Verenigde Nederlanden van 1814 gaf aan dat het openbaar onderwijs op de hoge, middelbare en lage scholen een voorwerp is van aanhoudende zorg van de regering. De grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 1815, nu samen met de Belgische provincies, zegt eveneens dat het openbaar onderwijs een aanhoudend voorwerp van de zorg der regering is. De Koning doet uitgebreid verslag van de staat der hoge, middelbare en lage scholen. De aanhoudende zorg voor het hoger onderwijs resulteerde al spoedig in een nieuwe regeling voor het hoger onderwijs. Op 2-8-1815 werd bij Koninklijk Besluit de organisatie van ‘het Hooger-Onderwijs in de Noordelijke Provincien’ vastgesteld. Er zullen drie ‘hooge scholen’ zijn, te weten in Leiden, Utrecht en Groningen. De hoge- scholen van Franeker en Harderwijk werden omgezet in athenea.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.