Zoeken op auteur 'Djoerd de Graaf'

Binnen een hbo-bachelor zijn Ad-programma's op hun plek

Emina van den Berg | Djoerd de Graaf

2013, nummer 2

Zowel studenten als werkgevers hebben behoefte aan een opleiding tussen mbo en de vierjarige hbo-bachelor. Maar liefst wel een op hbo-niveau. Met de Associate degree-programma’s is in die behoefte voorzien. Bovendien lijkt de positionering binnen de hbo-bachelor sommige studenten te motiveren om na de Associate degree ook een bachelordiploma te behalen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Associate degree | Graduaatsopleiding

De instelling dit, de overheid dat

Djoerd de Graaf | Ib Waterreus

2012, nummer 5

In zijn reactie op het advies van de Onderwijsraad geeft Ton Van Weel aan, dat de raad volgens hem een wel erg ruime definitie van macrodoelmatigheid hanteert. Daarnaast zou de raad teveel heil verwachten van het vergroten van transparantie en een grotere rol van de overheid. Van Weel vreest dat meer overheidsbemoeienis niet leidt tot een doelmatiger opleidingsaanbod, en denkt dat de overheid zou kunnen volstaan met het niet of minder bekostigen van kleine opleidingen.

Trefwoorden: Column

Meer vrijheid voor het hoger onderwijs

Djoerd de Graaf | Bert Tieben

2010, Nummer 2

De scheiding tussen hoger beroepsonderwijs en universiteit krijgt veel aandacht. Maar niemand heeft het over de echte breuklijn in het hoger onderwijs: het onderscheid tussen publiek bekostigd en niet-bekostigd particulier hoger onderwijs. In het belang van een gelijk speelveld zouden alle aanbieders in het hoger onderwijs toegang moeten krijgen tot overheidsfinanciering. Met name opleidingen in de masterfase of in het postinitieel onderwijs lenen zich hiervoor. Het marktfalen dat de overheid met de bekostigingsregels wil corrigeren voor dit onderwijssegment is kleiner.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit