Zoeken op auteur 'Pierre van Eijl'

Boekbespreking - Leren spreken in het openbaar

Pierre van Eijl | Albert Pilot

2019, nummer 5

Stan van Ginkel:
Fostering Oral Presentation Competence in Higher Education

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Rubriek: Boekbespreking

De robot zet de wereld op zijn kop

Pierre van Eijl | Josephine Lappia | Albert Pilot

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing | Studentenbeleid

Werken aan excellentie

Pierre van Eijl | P. Reimer | Chiel Renique

2011, nummer 4

Hoe kunnen studenten die meer kunnen en willen dan het reguliere onderwijsprogramma hen biedt extra worden uitgedaagd? Deze vraag speelt in het Nederlandse hoger onderwijs en heeft de afgelopen jaren geleid tot nieuwe uitdagingen voor deze studenten zodat hun talenten verdergaand ontwikkeld kunnen worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie

Hounourmaster: nieuw perspectief van exceellentiebevordering?

Pierre van Eijl | Stan van Ginkel | Albert Pilot

2010, Nummer 5

Aandacht voor talent en excellentie heeft een prominente plaats in de beleidsplannen van universiteiten en hogescholen. De
ontwikkeling van honoursprogramma’s wordt nu opgepakt in de bachelorfase, maar ook steeds meer in de masterfase. De
aandacht voor talentontwikkeling in de master zal binnenkort naar verwachting versterkt worden door de toegekende
subsidies uit het Siriusprogramma voor het opzetten van excellentietrajecten. In dit programma is ruim elf miljoen euro
beschikbaar voor excellentiebevordering in de masterfase.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie