Zoeken op auteur 'Anouke Bakx'

Participatie door een multidisciplinaire lens

Anouke Bakx | Resi Niesten-Baeten | Audrey Seezink

2015, nummer 1

Slechts 51 procent van de voltijd hbo-bachelorstudenten behaalt het diploma binnen de nominale studieduur (Centraal Bureau voor Statistiek, 2013). De meeste studenten doen langer dan één jaar over de propedeuse en 36 procent is al voor het einde van het eerste studiejaar met de gekozen opleiding gestopt (Inspectie van het onderwijs, 2012). In de meerjarenafspraken met het ministerie van onderwijs is vastgelegd dat hogescholen in- spanningen zullen leveren om het studiesucces structureel te verhogen (OCW-HBO raad, 2011).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.