Zoeken op auteur 'Fred Mulder'

Naar OER-onderwijs voor iedereen

Ben Janssen | Fred Mulder

2014, nummer 1

Het ‘openen’ van onderwijs is in zwang geraakt. Waar dit het terrein was van open universiteiten, wordt die ‘klassieke’ openheid inmiddels geflankeerd door digitale openheid. We zien een expansieve ontwikkeling in het online beschikbaar maken van leermaterialen via open educational resources (OER) en massive open online courses (moocs). De openheid varieert van gratis toegang in een beperkte tijd, tot gratis beschikbaar voor iedereen en altijd. Om te gebruiken, maar ook om te verbinden, te bewerken en aan te vullen. Bij het ontbreken van een bruikbare definitie voor open education geven we een kader, het 5Coe-model. Op vier van de vijf componenten van dit model kan een instelling kiezen voor de gewenste mate van openheid en een eigen profiel. Dat ligt niet voor de hand voor de component OER, zo wordt betoogd, waar we voor alle onderwijs vol op zouden moeten inzetten. Dit is een no-regretkoers, allereerst voor de overheid, maar ook voor studenten en andere lerenden, onderwijsinstellingen, docenten en de samenleving als geheel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Moocs

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.