Zoeken op auteur 'Anthonie Meijers'

Kort en krachtig, de aanpak van de Technische Universiteit Eindhoven

Wybo Houkes | Anthonie Meijers

2014, nummer 4

De TU Eindhoven vindt het belangrijk om de weten- schappelijke integriteit actief te bevorderen. Dat heeft niet te maken met recente schandalen in Eindhoven (de affaire-Buck dateert immers al uit 1990), maar met het besef dat de universiteit met haar intensieve contacten in het bedrijfsleven risico’s loopt op dit gebied (denk bijvoorbeeld aan belangenverstrengeling). In dat licht is het wenselijk om proactief te zijn. De TU Eindhoven heeft een Adviesraad Wetenschappelijke Integriteit waarin voor- aanstaande wetenschappers van alle faculteiten en discipli- nes zitten. Hij adviseert het college van bestuur. Daarnaast kent de universiteit de gebruikelijke vertrouwenspersoon en een klachtencommissie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.