Zoeken op auteur 'Koen Stassen'

Is toeleiding wenselijk bij de overgang van technisch secundair onderwijs naar hoger onderwijs?

Isabelle De Ridder | Koen Stassen

2011, nummer 5

In goedkoop en breed toegankelijk hoger onderwijs kan, in tijden van besparingen, de vraag gesteld worden of toeleiding wenselijk is. Toeleiding, selectievere doorstroom, specifieke vooropleidingseisen en toelatingsproeven zijn concepten die meer en meer de kop opsteken in het debat. De discussie over rendement wordt vaker gevoerd vanuit managementperspectief dan vanuit de onderwijskundige of maatschappelijke context.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rendement | Selectie