Zoeken op auteur 'Kathleen Torrance'

Nieuwe beroepen ontstaan, oude verdwijnen

Marcel Kleijn | Kathleen Torrance

2016, nummer 1

Dat onderzoek en onderwijs met elkaar verweven moeten zijn, zal niemand betwisten. Het een kan het ander beïnvloeden en versterken, zo luidt de consensus. Maar hoe? De AWTI (Adviesraad voor wetenschap, technologie en innvovatie) onderzocht het vraagstuk en komt met drie conclusies en twee aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Personen en Instellingen

Naar een helder systeem van volwassenenonderwijs

Kathleen Torrance

2010, Nummer 1

Welke mogelijkheden heeft de minister van Onderwijs om het aanbod van onderwijs voor volwassenen op middelbaar en hoger niveau te verbeteren? Deze vraag stond centraal in een medio 2009 verschenen verkenning van de Onderwijsraad. Het volwassenenonderwijs in kwestie is divers en kleurrijk, maar vormt geen transparant geheel. Ook sluit het onvoldoende aan op de wensen en noden van de doelgroep. De raad geeft aanbevelingen gericht op het bereiken van meer transparantie en meer wisselwerking tussen publieke en private aanbieders. Steun van de overheid aan deelnemers zou zich moeten richten op het wegnemen van belemmeringen op het gebied van tijd, geld en informatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.