Zoeken op auteur 'Roeland Smits'

Behoefte aan meesters van de praktijk

Roeland Smits

2020, nummer 1

Inspelen op een snel veranderende samenleving

Het aanbod aan masteropleidingen aan Nederlandse hogescholen is beperkt. Problematisch, voor een land dat een bloeiende kenniseconomie wil zijn. Hoewel de mogelijkheden voor het aanbieden van professionele masters gaandeweg zijn verruimd, blijkt de praktijk vooralsnog weerbarstig.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Strategische agenda's

De ietwat stroeve start van een nieuwe onderwijsvorm

Dirk Cornelissen | Bert Reul | Roeland Smits

2019, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Associate degree | Graduaatsopleiding

Examencommissies: hoe verder?

Roeland Smits

2012, nummer 4

Dit artikel beoogt enig inzicht te geven in de meest recente ontwikkelingen rond de taak en functie van de examencommissies in vooral het hoger beroepsonderwijs, hoewel een aantal algemene ontwikkelingen onverkort ook geldt voor het wetenschappelijk onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Kiezen voor kwaliteit!

Ad de Graaf | Roeland Smits

2010, Nummer 5

Differentiëren in drievoud, zo luidt de titel van het advies van de commissie-Veerman. Maar de ondertitel (‘omwille van
kwaliteit en verscheidenheid in het hoger onderwijs’) is nog belangrijker dan de titel zelf. Immers, in die ondertitel komt
de échte ambitie van de commissie-Veerman tot uitdrukking. Het gaat primair om kwaliteit; differentiatie, of zo men wil:
verscheidenheid, is een belangrijke voorwaarde om deze kwaliteit te kunnen verwezenlijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Profilering