Zoeken op auteur 'Paul F. van der Heijden'

En profil: van marktdenken naar plandenken in een onderzoeksuniversiteit

Paul F. van der Heijden

2010, Nummer 5

In april van dit jaar verscheen het rapport ‘Differentiëren in drievoud’ van de Commissie Toekomstbestendig Hoger
Onderwijsstelsel, ook wel de commissie-Veerman genoemd, naar de voorzitter ervan, oud-minister en oud-voorzitter van
het college van bestuur van de Universiteit Wageningen. Een van de aanleidingen voor dit rapport, geschreven in
opdracht van de minister van OCW, was de grote toename van het aantal studenten in het Nederlandse hoger onderwijs.

Trefwoorden: Profilering