Zoeken op auteur 'Ivo Arnold'

De BSA-norm: minimumeis of streefwaarde?

Ivo Arnold

2012, nummer 3

Hoewel de norm voor het bindend studieadvies oorspronkelijk was bedoeld als een minimum prestatie-eis, fungeert deze in de praktijk voor veel studenten als een streefwaarde. In dit artikel wordt betoogd dat hierdoor het uitstelgedrag van studenten wordt geaccommodeerd. Het verdient aanbeveling de norm voor het bindend
studieadvies op te hogen naar het maximum van zestig studiepunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Naar een effectief bindend studieadvies

Ivo Arnold | Wouter van den Brink

2010, Nummer 5

Na een afwezigheid van drie jaar heet de Erasmus School of Economics (ESE) in september 2009 student A opnieuw welkom
binnen de poorten van de faculteit. Student A schreef zich in 2005 eerder in voor de studie Economie & Bedrijfseconomie, maar
kreeg in september 2006 een negatief bindend studieadvies (BSA). Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) betekent dit
dat een student zich de volgende drie jaar niet kan inschrijven voor de desbetreffende opleiding. Sinds september 2006 heeft
student A geproefd aan de studies Bedrijfskunde, Bestuurskunde en Fiscaal Recht, alvorens terug te keren naar de economische
wetenschap, waar blijkbaar toch zijn hart ligt. Sinds september 2009 heeft student A helaas nog geen studiepunt gehaald.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

De invloed van compensatie op studie-uitval en doorstroom

Ivo Arnold | Wouter van den Brink

2009, Nummer 3

Dit artikel beschrijft de eerste resultaten van de invoering van compensatorische toetsing in het bacheloronderwijs aan de Erasmus School of Economics. De effecten van compensatorische toetsing op het numeriek rendement zijn gemengd. Er is geen effect op de studie-uitval in het eerste jaar, gemeten op basis van het aantal eerstejaarsstudenten dat een negatief bindend studieadvies ontvangt, maar wel op de vermindering van de studielast van doorstromende studenten. Compensabele credits komen overwegend terecht bij studenten die ook zonder compensatie een voorlopig positief advies zouden hebben ontvangen. De herkansingslast wordt voor hen echter substantieel gereduceerd. Compensatorische toetsing lijkt daarmee een effectief instrument om de studievertraging van de doorstromers te reduceren, maar niet om de studie-uitval in het eerste bachelorjaar aan te pakken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid