Zoeken op auteur 'Edith Hooge'

‘Verkeerde’ autonomie voor onderwijsbesturen

Edith Hooge

2013, nummer 4

Recent is in politiek en samenleving het inzicht ontstaan dat onderwijsbestuur ertoe doet voor onderwijskwaliteit. Schoolbesturen worden meer dan ooit verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van hun onderwijs en de opbrengsten ervan. Tegelijkertijd zoekt de landelijke politiek naar aanleiding van bestuurlijke incidenten, koortsachtig antwoord op de vraag hoe de in de beeldvorming zeer autonome onderwijsbesturen zodanig in de tang kunnen worden gehouden dat financiële debacles, wanbestuur, gebrekkig toezicht en zelfs fraude worden voorkomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

Governancecodes bve en hbo tegen het licht

Edith Hooge

2006, Nummer 5

De zogenaamde governancecode is een zeer populair instrument om ‘goed bestuur’ in organisaties te bevorderen. De governancecode gaat dan ook niet voorbij aan het Nederlandse beroepsonderwijs. In januari 2006 stelt het bestuur van de MBO Raad de governancecode bve definitief vast (MBO Raad, 2006). Een maand later, in februari 2006 ziet de branchecode governance voor de hbo-sector het licht (HBO-raad, 2006). In dit artikel, dat gebaseerd is op het rapport ‘Zicht op intern toezicht. Theorie en praktijk van raden van toezicht in de bve-sector’, analyseren we beide governancecodes1 wat betreft de opbouw en de inhoud, de uitgangspunten, de handhaving, het toezichtperspectief en de toezichtrol van de Raad van Toezicht (RvT). Voordat we tot deze analyse overgaan bespreken we de betekenis van goed bestuur voor het onderwijs en het verschijnsel governancecode. We besluiten dit artikel met enkele conclusies.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.