Zoeken op auteur 'Susan Gengler'

Hoe krijg je vat op studenten die willen leren?

Susan Gengler

2006, Nummer 4

Veel scholen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs waaronder ook Saxion Hogescholen bieden de student allerlei onderwijsvoorzieningen zoals flitsende websites, waarin de school zichzelf aanprijst met een goed en gekwalificeerd leerplan, studieloopbaanbegeleiding en competentiegerichte studiewijzers. Reglementen en lesroosters staan klaar om de studenten de weg te wijzen. Begrippen als persoonlijke leerweg, individuele leerweg en leerweg van de student, begrippen die veelvuldig voorkomen in onderwijsvisies van scholen, bekrachtigen dit. Echter, veel studenten volgen de lessen niet of onregelmatig, of verschijnen zelfs niet op een toets. De strijd en werkwijze om studenten in het gareel te krijgen, is vermoeiend en vraagt om een herziening. Voor u ligt een voorstel voor een nieuwe methode van werken die de student mede-eigenaar laat zijn van het leerplan en zichtbaar maakt dat studenten willen leren. Voor het ontwerp van deze nieuwe werkmethode baseer ik mij op mijn visie dat als een student zelfsturing weet toe te passen op het leerplan van de opleiding, voorafgaande aan de inschrijving, dat ook moet kunnen voortzetten in het primaire proces.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.