Zoeken op auteur 'Elisabeth Monard'

Investeren in wetenschappelijk onderzoek is investeren in de toekomst

Elisabeth Monard

2010, Nummer 3

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) steunt kennisgrensverleggend onderzoek in alle wetenschapsdisciplines. De noodzaak van dergelijk onderzoek kan nauwelijks overschat worden. Dankzij het aangehouden beleid van de Vlaamse overheid is sinds midden jaren negentig van de vorige eeuw een grote dynamiek op gang gekomen in Vlaanderen op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, technologie en innovatie. Ook de budgetten voor het vrije onderzoek op initiatief van de onderzoeker konden hierdoor groeien. Het aantal onderzoekers is sterk toegenomen en FWO-onderzoekers presteren op een hoog internationaal niveau. Er is aanzienlijke onderzoekscapaciteit opgebouwd en de verwachtingen van de onderzoekers om hier op voort te bouwen, zijn groot. Door de economische crisis komen de overheidsbudgetten weliswaar zwaar onder druk te staan, maar onderzoek is investeren in de toekomst, en daar moet de overheid voluit voor gaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.