Zoeken op auteur 'Kitty Kwakman'

Kwalificatiestructuur onderwijsberoepen in ontwikkeling

Hubert Coonen | Kitty Kwakman

2009, Nummer 5

Het LPBO, het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs, is in 2005 door de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Maria van der Hoeven, ingesteld. Het platform buigt zich over vragen met betrekking tot de kwalificatiestructuur van de onderwijsberoepen in Nederland. Onderwijsondersteuners, leraren uit diverse sectoren van het onderwijs, schoolleiders en bestuurders maken deel uit van het platform. In de eerste instellingsperiode van 2005 tot 2010 heeft het LPBO over een groot aantal vragen van de bewindslieden rapporten uitgebracht. In dit artikel passeren deze diverse rapporten (in kaders) de revue. Inmiddels heeft het LPBO een duidelijke positie in het Nederlandse onderwijsbestel verworven. Het zijn de professionals van de scholen zelf die de bewindslieden op hun verzoek rechtstreeks en zonder last of ruggespraak informeren over hun zienswijze met betrekking tot vraagstukken die in de onderwijsberoepenstructuur spelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid