Zoeken op auteur 'Ferdinand Mertens'

De HOAK-Nota en de reputatie van het hoger onderwijs

Ferdinand Mertens

2012, nummer 3

Verleden jaar was er nogal wat aandacht voor het feit dat 25 jaar geleden dat de beleidsnota Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit (afgekort tot HOAK-Nota) verscheen. Dat deze nota ‘gevierd’ werd, duidt op het bijzondere van dit beleidsstuk.
Het was een mijlpaal in het hogeronderwijsbeleid, die ook internationaal aandacht trok en Nederland een positieve reputatie en een rol als gidsland opleverde. Was het allemaal terecht? Wat is er overgebleven van die reputatie?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Profilering

Naar een gevarieerd tertiair onderwijs!

Ferdinand Mertens

2010, Nummer 1

Het moet begin jaren negentig zijn geweest. Ik hield een inleiding op de Hogeschool van Amsterdam over de ontwikkeling van het ho/hbo en aan de orde kwam de vraag naar ‘masteropleidingen’ in het hbo. De aanwezigen begrepen mijn scepsis niet. Ik had de vraag voorgelegd ‘wie in de samenleving daar nu om vraagt’. En: ‘Komen we nu echt bepaalde kennis tekort en zo ja, welke dan?’ Op mijn vraag waarom de docenten dat nu zo graag wilden, kwam een interessant antwoord: ‘Je kunt de goede docenten selecteren en je krijgt heel gemotiveerde studenten, dus dat wordt heel leuk onderwijs.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren