Zoeken op auteur 'Frans Leijnse'

Excelleren in tweedracht

Frans Leijnse

2009, Nummer 3

In de afgelopen vijfentwintig jaar is er in het Nederlandse hoger onderwijs een revolutionaire ontwikkeling op gang gekomen die een einde zal maken aan de strikte binariteit van het stelsel zoals wij die kennen. Die ontwikkeling heeft minder te maken met veranderingen in het onderwijs, als wel met de professionalisering van onderzoek en kennisproductie. Op dit terrein hebben eerst de universiteiten, maar nu in hoog tempo ook de hogescholen zeer forse stappen voorwaarts gemaakt. Onvermijdelijk zullen hierdoor ook de diversiteit en kwaliteit van opleidingen in positieve zin worden beïnvloed. Dichotome categoriseringen raken daarbij steeds meer achterhaald en worden vervangen door genuanceerder classificaties. De kennissamenleving bevrijdt het hoger onderwijs langzaam uit zijn zelfgekozen keurslijf en bedient zich daarbij vaak van Europese interventies. Op weg naar de wereldtop is ons land tot op heden meer volgend dan leidend gebleken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

De veranderagenda: de organisatie van het onderzoek in de hogescholen

Jacqueline Hulst | Frans Leijnse

2007, Nummer 1

Het hoger beroepsonderwijs aan de hogescholen is traditioneel overwegend georiënteerd op de eisen die de professionele beroepspraktijk stelt. Hoewel, anders dan in het middelbaar beroepsonderwijs, heeft de overheid geen omvangrijk formeel mechanisme ingesteld om de kwalificatie-eisen van professies te vertalen naar bindende eindtermen voor de opleidingen (de zogeheten kwalificatiestructuren) en hebben de hogescholen zich van oudsher gericht op overleg met het werkveld om hun opleidingen actueel te houden. Dit gebeurt zowel op het niveau van de afzonderlijke opleidingen, in de vorm van de zogeheten ‘werkveldcommissies’, als op nationaal niveau in het ‘landelijke opleidingsoverleg’. Als gevolg hiervan is het oordeel van werkgevers over de inzetbaarheid van afgestudeerden van de hogescholen in het algemeen positief 1.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Armoede

Frans Leijnse

2006, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Bureaucratie

Frans Leijnse

2006, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Studievoorlichting

Frans Leijnse

2006, Nummer 5

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Passie en precisie

Jacqueline Hulst | Frans Leijnse

2006, Nummer 5

In het voorjaar van 2006 sprak de sterrenkundige Vincent Icke in de jaarlijkse Kohnstamm-lezing over het thema ‘Donkere materie: ons kind en het Heelal’. In de aankondiging geeft Icke, die naast de sterrenkunde nog vele andere disciplines beoefent, als zijn levensinstelling: ‘Onderzoek alles, met passie en precisie’. Een mooi credo, vooral voor een geleerde, zijn we geneigd te zeggen. Maar het interessante van dit adagium is misschien niet alleen dat Icke het zo bondig heeft geformuleerd, maar vooral ook dat het in onze samenleving een zoveel bredere geldigheid heeft gekregen. Alles onderzoeken met passie en precisie is niet langer het monopolie van een kleine groep geleerden, maar een universele waarde geworden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.