Zoeken op auteur 'Frans Verheeke'

Laat de maatschappelijke behoefte het uitgangspunt zijn!

Frans Verheeke

2009, Nummer 2

De rationalisatiecommissie-Soete poneert de ‘integratie’ van de academisch gerichte opleidingen van de hogescholen in de universiteiten. De Unie van de Vlaamse Autonome Hogescholen (UVAH – de vroegere rijkshogescholen) heeft naar aanleiding hiervan al eerder haar bezorgdheid geuit, zowel over de verschraling die dit zou kunnen betekenen voor de professioneel gerichte opleidingen als over de nadelige gevolgen van een ‘universitarisering’ voor de geacademiseerde hogeschoolopleidingen. Vanuit dit perspectief blijft de UVAH voorstander van een volledige integratie van academisch én professioneel gerichte opleidingen in de onderscheiden universiteiten, waarbij de specifieke eindtermen van de geacademiseerde hogeschoolopleidingen behouden blijven. De UVAH stelt evenwel vast dat daarvoor bij de universiteiten vooralsnog geen draagvlak bestaat. In opvolging daarvan wil de UVAH met deze standpunttekst een basis bieden om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bologna