Zoeken op auteur 'Duco Adema'

Focus op onderzoek

Duco Adema

2013, nummer 5

In de afgelopen jaren zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op het terrein van onderzoek. Instellingen hebben meer focus gelegd op excellentie van wetenschappelijk onderzoek en rankings. Andere financieringsarrangementen zijn ontstaan. De interactie met het bedrijfsleven is toegenomen. Hogescholen hebben een onderzoekstaak gekregen. In deze uitgave van TH&MA artikelen die deze focus nader toelichten en beschouwen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Goed bestuur

Duco Adema

2013, nummer 4

Het afleggen van verantwoording door de besturen van hoge- ronderwijsinstellingen is net als die van talloze andere semi- publieke organisaties niet meer weg te denken. Goed bestuur omvat de verantwoording aan peers zoals tijdens accreditaties, verantwoording aan stakeholders, zoals vertegenwoordigers van de werkvelden, en verantwoording aan studenten zoals onder andere tot uiting komt in de Nationale Studenten Enquète. Toch blijft er een spanningsveld tussen enerzijds de verwachtingen van vooral politiek en media en anderzijds wat bestuurders kunnen waarmaken, vooral in tijden van incidenten. In deze uitgave van TH&MA enkele beschouwingen over goed bestuur en governance.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Redactioneel

Een sociaal leenstelsel

Duco Adema | Hans Vossensteyn

2013, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Prestatieafspraken

Duco Adema

2013, nummer 1


Eind vorig jaar hebben de hogescholen en universiteiten in Nederland prestatieakkoorden gesloten met de toenmalige staatssecretaris. Dat de instellingen zich vastleggen op het bereiken van bepaalde prestaties is niet nieuw. Wel nieuw is dat voor het gehele stelsel van bekostigd hoger onder- wijs geldt dat in totaal 7 procent van de totale bekostiging, bestaande uit voorwaardelijke financiering en selectief budget, afhankelijk wordt van het slagen van de ambities. De voorstellen voor deze akkoorden zijn beoordeeld door de Reviewcommissie. Hoe is deze beoordeling verlopen? Hoe wordt de nadruk op prestaties vertaald in instellingsbeleid? In deze uitgave van Th&ma voorbeelden vanuit Nederland, Vlaanderen, en Duitsland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Kwaliteitswaarborging

Duco Adema

2012, nummer 4

De maatschappelijke waarde van de diploma’s van hoger onderwijs, vooral van hogescholen, staat onder druk. Incidenten waarbij de procedures van de beoordeling van eindwerkstukken niet altijd inzichtelijk waren en in sommige gevallen twijfel of het eindniveau aan de maat was, hebben het imago van het hbo geen goed gedaan. Met moeite kan de roep om introductie van centrale landelijke eindexamens voor kernvakken van het hbo worden weerstaan. Meer focus op de kwaliteitsborging van toetsen en het afstudeerniveau zijn onontkoombaar. In deze uitgave van TH&MA bijdragen daartoe.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Reputatie, marketing en beeldvorming

Duco Adema | Jeroen Bartelse | Frans de Vijlder | Ton van Weel

2012, nummer 3

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Macrodoelmatigheid

Duco Adema | Chiel Renique | Ton van Weel

2012, nummer 2

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Internationalisering

Duco Adema | Frans de Vijlder | Ton van Weel

2012, nummer 1

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Kwaliteit en selectie

Duco Adema | Hans van Hout | Ib Waterreus

2011, nummer 5

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Speerpunten en topsectoren

Duco Adema

2011, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Vakmanschap

Duco Adema

2011, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Studiesucces

Duco Adema | Hans van Hout | Ton van Weel

2011, Nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Verslag conferentie VNO-NCW, MKB-Nederland en TH&MA

Duco Adema | Chiel Renique | Gertrud Visser

2011, Nummer 1

De redactie van TH&MA en VNO-NCW en MKB-NL hebben gezamenlijk een congres georganiseerd dat op 25 januari
2011 heeft plaatsgevonden in het kantoor van VNO-NCW en MKB-NL, de Malietoren, in Den Haag. Circa 85 personen,
bestuurders van universiteiten en hogescholen, faculteitsbestuurders en directies, en vertegenwoordigers van bedrijven, branches en overheid hebben aan het congres deelgenomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Profilering

Duco Adema

2010, Nummer 5

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering | Redactioneel

Zorg voor kwaliteit

Duco Adema

2010, Nummer 4

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Investeren of bezuinigen

Duco Adema

2010, Nummer 3

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Differentiatie en binariteit

Duco Adema

2010, Nummer 2

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit | Redactioneel

Leven lang leren

Duco Adema

2010, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren | Redactioneel

‘Goede bestuurders weten zich dienstbaar op te stellen’

Duco Adema

2009, Nummer 5

Wat zijn de waarden van leiderschap in het hoger onderwijs? Deze vraag stond centraal in TH&MA4 van 2009. Uit de verschillende artikelen werd duidelijk dat het begrip leiderschap in de afgelopen jaren een andere invulling heeft gekregen. Waar vele jaren de nadruk op bedrijfsvoering en presentatie naar buiten toe is gelegd, vraagt leiderschap van hogescholen en universiteiten vandaag de dag vooral om verbinding met docenten en onderzoekers én om het geven van vertrouwen aan de professionals. Hoe denkt Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland, hierover?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Rankings

Duco Adema

2009, Nummer 5

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Waarden van leiderschap in het hoger onderwijs

Duco Adema

2009, Nummer 4

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

25 jaar hogeronderwijspolitiek en verder

Duco Adema | Frans de Vijlder

2009, Nummer 3

Redactioneel.

Trefwoorden: Redactioneel

Vlaamse hogescholen weldra universiteit?

Duco Adema | Ton van Weel

2009, Nummer 2

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Innovatie

Duco Adema

2009, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Redactioneel

Excellentie

Duco Adema

2009, Nummer 1

Karel van der Toorn, Universiteit van Amterdam en Hogeschool van Amsterdam, over excellente studenten en wie de rekening moet betalen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie

Tien jaar bama

Duco Adema

2008, Nummer 5

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Terug naar de campus

Duco Adema

2008, Nummer 4

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Onderwijsvernieuwing revisited

Duco Adema

2008, Nummer 3

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Leren van het bedrijfsleven

Duco Adema

2008, Nummer 2

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Excellentie versus massaliteit

Duco Adema

2008, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Religie in het hoger onderwijs

Duco Adema

2007, Nummer 5

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

De fusies voorbij?

Duco Adema

2007, Nummer 4

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Personeelsbeleid voor professionals

Duco Adema

2007, Nummer 3

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Shared Service Centers

Duco Adema

2007, Nummer 2

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel | Shared Service Centers

Overhead

Duco Adema

2007, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Overhead | Redactioneel

Studievoorlichting

Duco Adema

2006, Nummer 5

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Sturen met geld

Duco Adema

2006, Nummer 4

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Redactioneel