Zoeken op auteur 'Evert Bisschop'

Talent in de spagaat

Evert Bisschop

2007, Nummer 4

Talent is een hot item in het hoger onderwijs. In dit artikel wordt betoogd dat talent feitelijk op twee manieren gedefinieerd wordt: als te verwezenlijken potentieel van iedere student, en als excellentie. Beide definities sluiten elkaar niet uit, maar in de praktijk lijkt in het hbo de aandacht vooral uit te gaan naar talent als potentieel, en minder naar excellentie. Om ook aandacht te geven aan excellente studenten in het hbo (‘professioneel talent’) wordt een drieslag geïntroduceerd: het gaat in het hbo om het herkennen, erkennen en stimuleren van professioneel talent. Het artikel sluit af met een beknopte beschrijving van het recent geformuleerde talentenbeleid van de Hanzehogeschool Groningen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.