Zoeken op auteur 'Gisèle Descheppere'

Instroombegeleiding, kansenbeleid en afstemmingszorg tussen hoger onderwijs en kandidaten met specifieke kenmerken

Gisèle Descheppere

2007, Nummer 4

In het artikel ‘Overgang van Secundair onderwijs naar Hoger onderwijs’ in TH&MA 5 (2006) werd de SOHO- problematiek belicht vanuit het standpunt van het hoger onderwijs. Aansluitend hierop vestigen we de aandacht op het instroombeleid in het hoger onderwijs. Het instroombeleid maakt deel uit van studietrajectbegeleiding. Daarom lichten we eerst de visie, de definitie, het doel en methodiek van studietrajectbegeleiding toe. Daarna gaan we specifiek in op instroombegeleiding, het kansenbeleid en de afstemmingszorg secundair onderwijs en het hoger onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Overgang van Secundair Onderwijs naar Hoger Onderwijs

Gisèle Descheppere

2006, Nummer 5

In zijn ‘Advies over overgang secundair onderwijs – hoger onderwijs’ formuleerde de Algemene Raad van de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) dat zowel scholen als instellingen alles in het werk moeten stellen om de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs zo probleemloos mogelijk te laten verlopen. De taak van het secundair onderwijs ligt in het begeleiden van leerlingen bij het zinvol werken aan het studiekeuzeproces. Het hoger onderwijs daarentegen moet een degelijk instroombeleid uitbouwen.
Dit artikel belicht de SOHO-problematiek vanuit het standpunt van het hoger onderwijs. Het start met een toelichting over het SOHO-pilotproject in secundaire scholen in de ruime regio Mechelen en het SOHO-onderzoeksproject dat het begeleidt. Verder gaan we in op de verwachtingen van het hoger onderwijs ten aanzien van studiekeuzebegeleiding van de leerlingen door het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). In een aansluitend artikel dat in een volgend nummer van TH&MA zal verschijnen, zoomen we in op de instroombegeleiding, het focusgroepenbeleid (Depreeuw e.a.) en de afstemmingszorg tussen hoger onderwijs en kandidaten met specifieke kenmerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.