Zoeken op auteur 'Frans de Vijlder'

Een levenslange patstelling

Chiara Gomes | Renée van Schoonhoven | Frans de Vijlder

2021, nummer 2

De weerbarstigheid van het systeem

In Nederland is de uitvoering van plannen voor een leven lang leren nooit echt goed van de grond gekomen. Dit komt door de manier waarop ons onderwijsbestel is opgebouwd, stellen Chiara Gomes, Renée van Schoonhoven en Frans de Vijlder. Zij vertellen welke drie aspecten volgens hen een daadwerkelijke doorbraak in de weg staan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Gezocht: Aanjagers innovatief beroepsonderwijs

Marion Rozema | Frans de Vijlder

2013, nummer 4

De economische recessie laat een gure wind waaien door het investeringsbeleid van de overheid. De tijd van goed gevulde subsidiepotten voor innovatie in het beroepsonderwijs is voorbij. Toch is de roep om beter beroepsonderwijs niet verstomd. Volgens de Rijksbegroting 2014 van OCW moeten we van goed naar excellent om tot de top vijf van onderwijslanden te horen. Wat betekent dit voor het innovatieklimaat in de komende jaren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Dromen en nachtmerries over de toekomst van het hbo

Dorine Bakker | Martijn Peters | Femke Timmermans | Frans de Vijlder

2012, nummer 4

Hoe terecht de hoge sturingspretentie vanuit de centrale overheid is, laten we in het midden. Wat echt telt voor de veranderbaarheid en de ontwikkelingsrichting van het hoger beroepsonderwijs zijn de wensen en verwachtingen van de eigen medewerkers en studenten en van andere belanghebbenden. Bij het ontwikkelen van het Instellingsplan 2012-2016 was dit voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een belangrijke vraag. Het College van Bestuur (CvB) organiseerde rondom dit Instellingsplan een brede consultatie, met als doel de mensen met wie de strategie straks uitgevoerd moet worden ook nauw te betrekken bij het bepalen van de koers van de HAN. En de voornaamste stakeholders zijn natuurlijk al haar medewerkers en studenten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

De sleutelrol van professionals governance

Pieter Huisman | Frans de Vijlder

2012, nummer 3

In deze bijdrage gaan we in op de ontwikkelingen van besturing, toezicht en de reputatie van het hoger onderwijs. Wat op de eerste plaats opvalt, zijn de verschillen in reputatie tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Reputatie, marketing en beeldvorming

Duco Adema | Jeroen Bartelse | Frans de Vijlder | Ton van Weel

2012, nummer 3

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Internationalisering

Duco Adema | Frans de Vijlder | Ton van Weel

2012, nummer 1

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Boeken & Bladen

Frans de Vijlder

2010, Nummer 3

A Chance for European Universities. Or: Avoiding the Looming University Crisis in Europe. Door Jo Ritzen (2010).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Excellentie

Frans de Vijlder

2009, Nummer 4

Ambitieuze studiecultuur. Excellentie in de bachelorfase bevorderen

Trefwoorden: Excellentie

25 jaar hogeronderwijspolitiek en verder

Duco Adema | Frans de Vijlder

2009, Nummer 3

Redactioneel.

Trefwoorden: Redactioneel

Boeken & Bladen

Frans de Vijlder

2009, Nummer 2

International perspectives on the governance of higher education. Door
Jeroen Huisman (Ed.) (2009).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Excellentie

Frans de Vijlder

2009, Nummer 2

Hans Adriaansens over de Roosevelt Academy: een liberal arts & sciences college.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie

Innoveren op vol vermogen of halve kracht?

Frans de Vijlder

2009, Nummer 1

Uit enquêtes voor het primair en voortgezet onderwijs blijkt dat tegen de honderd procent van de scholen aangeeft met een of meerdere innovaties bezig te zijn. Het ‘sociaal-wenselijkheidgehalte’ van deze antwoorden is ongetwijfeld hoog. Durf maar eens te beweren dat je niet innoveert! In het hoger onderwijs is dat niet anders. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Is ‘innovatie’ wel zoveel meer dan een buzzword: een modewoord dat geen duidelijke betekenis heeft?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Boeken & Bladen

Frans de Vijlder

2008, Nummer 5

Academic Charisma and the Origins of the Research University. Door William Clark (2006). Chicago/London, The University of Chicago Press.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boeken & Bladen

Frans de Vijlder

2008, Nummer 3

Horizontalisering in de schaduw van de macht – Horizontale verantwoording bij zelfstandige bestuursorganen
Thomas Schillemans (2007) Den Haag, Lemma

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

De ongemakkelijke waarheid achter het Dijsselbloem-rapport

Frans de Vijlder

2008, Nummer 3

Het proces naar en het verschijnen van het rapport van het parlementair onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen heeft in de Nederlandse onderwijswereld veel losgemaakt. Het rapport is naar een aantal partijen, waaronder de politiek zelf, hard in zijn conclusies en dat is van de opstellers een bewuste keuze geweest. De emoties zijn hoog opgelopen en sommigen hebben over, of naar aanleiding van, het rapport wel heel stevige uitspraken gedaan. Een aantal mensen in en rond het veld meent er hun gelijk voor ‘twintig jaar afbraak van het onderwijs’ in terug te kunnen lezen. De verantwoordelijken worden aangewezen: de pedagogische centra, de bewindslieden van vooral de PvdA, de ideologische procesmanagers.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Naar ander excellent hoger onderwijs

Frans de Vijlder

2008, Nummer 1

De Duitse kennissocioloog Helmut Willke merkte ooit op dat professionals in universiteiten, ziekenhuizen, scholen en andere ‘klassieke’ professionele organisaties, intelligente mensen zijn met een groot leervermogen, maar dat de organisaties waar ze werken ‘onthutsend dom’ zijn. Deze uitspraak is natuurlijk overtrokken, maar de strekking ervan illustreert waar het om draait bij het bereiken van excellentie in een kennisintensieve samenleving: alleen door slim organiseren en resultaatgerichte innovatie zal het lukken om de prestaties te realiseren waar de samenleving om vraagt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid