Zoeken op auteur 'Dineke Tigelaar'

Studeren als recht of voorrecht

Jan van Driel | Marco Snoek | Dineke Tigelaar | Marloes van Verseveld

2015, nummer 2

Is strenge selectie voor de lerarenopleidingen wenselijk en mogelijk? Het Nederlandse ministerie van onderwijs liet een verkenning uitvoeren. De onderzoekers pleiten voor terughoudendheid. Bovendien moet volgens hen aan de invoering van nieuwe selectievormen een fundamentele discussie voorafgaan. Wat voor soort hoger onderwijs willen wij?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Variatie in portfoliobeoordeling van docenten in het hoger onderwijs

José van Alst | Jeanine Baltzer | Jurriën Dengerink | Riekje de Jong | Jan Oosting | Dineke Tigelaar

2007, Nummer 3

In juni 2006 kwamen sleutelfiguren van hogescholen en universiteiten in een expertmeeting bijeen om ervaringen uit te wisselen over het beoordelen1 van (competenties van) docenten. Deelnemers bogen zich over ‘good practices’ uit zowel hbo als wo. In dit artikel worden de portfoliobeoordelingsprocedures van vier van deze voorbeeldinstellingen beschreven en vergeleken (kader 2) aan de hand van relevante topics. Vervolgens worden de beoordelingsprocedures zelf beoordeeld (kader 3) aan de hand van kwaliteitscriteria (Tigelaar, 2005 en 2006). We sluiten af met conclusies en aanbevelingen. Met dit artikel hopen we onze ervaringen gesystematiseerd toegankelijk te maken voor andere ho-instellingen. We hopen tevens een bijdrage te leveren aan de discussie over het ontwikkelen en beoordelen van docentcompetenties en aan de verdere kwaliteitsverbetering van portfoliobeoordeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.