Zoeken op auteur 'Daan Andriessen'

Onderzoeksintegriteit op hogescholen

Daan Andriessen | Wilke van Beest | Anke van Gorp | Lenneke Maten | Gerben ter Riet | Rob van der Sande | Jaron Schnitzer | Eveline Wouters

2019, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Maak afstudeerwerk relevant voor opleiding én praktijk

Daan Andriessen | Lisette Munneke | Pieter Schilder

2019, nummer 3

Andere kijk op het beoordelen van afstudeerwerk

Wie een bachelor aan een Nederlandse hogeschool afrondt, moet aantoonbaar beschikken over onderzoekend vermogen. De waarde van het afstudeerwerk voor de praktijk blijft vaak onderbelicht. Hoe kom je tot eindwerkstukken die zinvol zijn voor zowel de student als de beroepspraktijk?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering | Arbeidsmarkt | Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Hoe meet je de praktische relevantie?

Daan Andriessen | Jan Baljé | Wilke van Beest

2017, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Maatwerk gevraagd

Daan Andriessen | Anke van Gorp | Marlies Ngouateu-Bussemaker

2017, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Zie kennis als een proces

Daan Andriessen | Anton Franken

2016, nummer 1

De term ‘valorisatie’ gaat volgens Daan Andriessen en Anton Franken uit van het verkeerde concept. Juist in het hoger beroepsonderwijs zijn andere manieren nodig om het nut van praktijkgericht onderzoek te meten. ‘Wat ons betreft gaat het in het hbo vooral om het creëren van waarde voor de maatschappij en voor het eigen onderwijs.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Doe recht aan diversiteit

Daan Andriessen | René Butter

2016, nummer 1

Het nieuwe Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek eist van bestuurders en leidinggevenden in het hbo meer aandacht voor de kwaliteit van het onderzoek. Zo moeten lectoraten expliciete kwaliteitscriteria hebben. Dat is gezien de diversiteit aan onderzoek geen sinecure. Zijn er criteria beschikbaar die recht doen aan deze diversiteit?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Het belang van flow in onderwijs

Daan Andriessen | Hans Kunneman

2009, Nummer 1

Onze gedachtewereld is slechts een deel van onze innerlijke werkelijkheid. Een groot deel van die werkelijkheid bestaat uit gevoel, intuïtie en onbewuste processen. In onderwijs in Nederland is nauwelijks aandacht voor deze intuïtieve intelligentie. In dit stuk betogen wij dat we door uitsluiting van de waarde van de intuïtieve intelligentie in het onderwijsproces het kind met het badwater weggooien. Ook in onderwijsorganisaties bepaalt het omgaan met de onderbewuste, gevoelsmatige realiteit voor een groot deel het succes. Oog, oor en gevoel krijgen voor deze realiteit in onderwijsorganisaties is een belangrijke voorwaarde voor het creëren van flow in onderwijs. Pas wanneer de flow er is, vallen de intenties van managers en docenten in vruchtbare aarde en is er onderwijsinnovatie mogelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Drievoudige aanpak kenniscirculatie hbo-MKB

Daan Andriessen | Ger Olsder | André Ras | Ton Schurgers | Gilbert Silvius

2007, Nummer 2

Kernprobleem in de kenniscirculatie tussen het hbo en het MKB is het identificeren van de behoefte aan kennis bij het MKB. In het project Unikum, mogelijk gemaakt door de Digitale Universiteit, worden studententeams ingezet om bij individuele MKB-bedrijven de behoefte aan kennis te analyseren en de bedrijven hierover te adviseren. Studenten ontwikkelen hierbij vakinhoudelijke en adviescompetenties en de aansluiting tussen het hbo en het MKB wordt erdoor verbeterd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.