Zoeken op auteur 'Atse Nederveen'

Interactie tussen hbo en bedrijfsleven: vier casestudies in kenniscirculatie

Mirjam Leloux | Atse Nederveen | Peter van der Sijde

2007, Nummer 2

In de huidige economie is kennis als basis voor innovatie een belangrijke concurrentiefactor voor ondernemingen. Een goede kennisinfrastructuur is hierbij voorwaarde. Maar waar halen de ondernemers hun kennis en informatie meestal vandaan? Vooral uit vakbladen, van internet, en via leveranciers, collega’s en concurrenten1 (Kraaijenbrink & Groen, 2006). Daarnaast wordt ook veel samengewerkt met andere bedrijven. Uit onderzoek2 (Van Gent, 2005) blijkt dat ondernemers bij hun zoektocht naar informatie momenteel niet of nauwelijks bij een kennisinstituut, zoals een hogeschool of universiteit aankloppen. Eén van de oorzaken hiervan is onbekendheid. Diensten van dergelijke kennisleveranciers zijn meestal niet gemakkelijk te vinden, ook niet via internet. Ook acht men de kennisleverancier niet altijd relevant voor de (kennis)vraag. Vaak meent de ondernemer, niet ten onrechte, dat de kennisinstelling de ‘taal’ van de ondernemer niet spreekt. Initiatieven bij kennisinstellingen waarbij docenten, studenten en bedrijven samenwerken zijn schaars: de initiatieven vanuit de kennisinstelling richting het bedrijfsleven richten zich meestal op het aanbieden van stageplaatsen, afstudeeronderzoeken en projectgroepen. Ondernemers zoeken naar pragmatische oplossingen voor hun vraagstelling, en dat is niet altijd eenvoudig te combineren met het curriculum van de kennisinstelling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.