Zoeken op auteur 'Noël Vercruysse'

De financiering van het hoger onderwijs

Noël Vercruysse

2010, Nummer 3

Wereldwijd wordt het hoger onderwijs geconfronteerd met grote en kleine problemen: hoger onderwijs wordt ondergefinancierd en er is de verdere inkrimping van de overheidsbudgetten. Er is hier en daar bezorgdheid over de kwaliteit en de relevantie van het hoger onderwijs en over de inzetbaarheid van de afgestudeerden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Boeken & Bladen

Noël Vercruysse

2009, Nummer 4

European higher education area: perspectives on a moving target. Door Barbara Kehm, Jeroen Huisman & Bjorn Stensaker (Eds.) (2009).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Bologna en hogeronderwijsbeleid

Noël Vercruysse

2009, Nummer 2

Straks vieren we op verschillende plaatsen tien jaar Bologna. Op 19 juni 2009 is het exact tien jaar geleden dat 31 ministers van hoger onderwijs of hun vervangers van 29 landen de oorspronkelijke Bolognaverklaring in Bologna hebben ondertekend. De ministeriële conferentie op 28 en 29 april 2009 in Leuven en Louvain-la-Neuve komt net voor de tiende verjaardag en de grootse viering in Wenen en Budapest op 10 en 11 maart 2010 komt erna. Het communiqué dat de ministers van hoger onderwijs in Leuven en Louvain-la-Neuve zullen goedkeuren, zal de bakens uitzetten en de strategie bepalen van het Bolognaproces in het tweede decennium. Dat is het grote belang van de Leuven-conferentie die in partnership wordt georganiseerd door vier ministers van hoger onderwijs. Het is dan ook een echte transnationale onderneming. In het artikel zal niet verder ingegaan worden op de viering van 10 jaar Bologna, maar zal vooral getracht worden te reconstrueren wat de relatie is tussen het Bolognaproces, het Vlaamse hogeronderwijsbeleid en het EU-hogeronderwijsbeleid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bologna