Zoeken op auteur 'Rosette S’Jegers'

EUTOPIA als praktijk van verbondenheid

Jan Danckaert | Luk Van Langenhove | Linde Moriau | Lize de Potter | Rosette S’Jegers

2021, nummer 4

Kennis en ervaring delen in Connected Learning Communities

De alliantie EUTOPIA brengt mensen samen rond thema’s in onderwijs en onderzoek. Ze dringt niet van bovenaf innovatie op, maar geeft docenten de verantwoordelijkheid voor het uitbouwen van een thematische leergemeenschap.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Onbekend maakt onbemind

Nikolay Dentchev | Rosette S’Jegers | Lucia Smit

2016, nummer 2

'Gepromoveerde chemicus werkloos’. Als in september de nieuwe cijfers naar buiten komen, is er altijd wel een oplettende journalist die een werkloze gepromoveerde vindt. Waarna hij steen en been klaagt over het groeiende aantal doctores dat op de arbeidsmarkt belandt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Vlaamse koepels VLIR en VLHORA worden Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR)

Rosette S’Jegers

2009, Nummer 2

Instellingsbesturen hebben zich in Vlaanderen al geruime tijd verenigd in koepels. De Vlaamse universiteiten verenigden zich al halverwege de jaren zeventig. Na het fusieproces van de hogescholen in 1994/1995 bundelden ook zij hun krachten in één koepelorganisatie. De twee ledenorganisaties groeiden in de jaren nadien uit tot officiële adviesorganen en namen verschillende taken op zich. Het Structuurdecreet kende in 2003 nog de rol toe van evaluatieorganen die de visitaties coördineren aan de twee koepels. Hetzelfde decreet voerde ook de associaties in die hogescholen en universiteiten nauw doet samenwerken. De roep om een één gemaakte koepel voor heel het hoger onderwijs – met de minister voorop – klonk sindsdien steeds luider. Op dit moment liggen in het Vlaams Parlement de plannen daarvoor op tafel om voor het einde van 2009 van start te kunnen gaan. In deze bijdrage gaan de secretaris-generaal van de VLHORA en de algemeen directeur (ad interim) van de VLIR dieper in op de wordingsgeschiedenis, de voordelen en de uitdagingen in tijden van economische crisis van de nieuwe koepel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bologna