Zoeken op auteur 'Fer Boei'

Promoveren in het hoger beroepsonderwijs: een stand van zaken

Fer Boei | Didi Griffioen

2010, Nummer 5

Dit artikel rapporteert de resultaten van een onderzoek uit november 2009 onder hbo-medewerkers die deelnemen aan
een promotietraject.1 Het onderzoek heeft tot doel in kaart te brengen hoe promovendi in het hbo dit beleven, wat hun motivatie is om in een vrij complexe situatie te promoveren en hoe ze hun kans op succes inschatten. Kortom, het doel van dit onderzoek is een goed eerste beeld te geven van de huidige hbo-promovendus.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid