Zoeken op auteur 'J. Joling'

Overhead en hoger onderwijs: een zoektocht naar transparantie

J. Joling | P.C.M. Koedijk | D.M. Swagerman

2007, Nummer 1

De laatste jaren houdt de besteding van middelen in het hoger onderwijs veel gemoederen bezig. Media berichtten regelmatig over instellingen die onevenredig veel geld zouden besteden aan niet-primaire activiteiten, ten koste van ‘het onderwijs’. Ook de politiek bemoeide zich duchtig met de discussie en schroomde niet instellingen aan de schandpaal te nagelen die geld zouden verkwisten aan ‘overhead’. Wat er onder deze begrippen en de vermeende onevenredigheid in besteding tussen beiden verstaan zou moeten worden, bleef echter vaak in het vage. In een enkel geval waagden deskundigen een poging om de definitiekwestie aan de orde te stellen. Zij stelden de vraag of onder zogenaamde primaire activiteiten alleen het geven van onderwijs verstaan moet worden of dat daar meer onder dient te vallen. Bestaat onderwijs alleen uit datgene wat met de metafoor ‘handen in de klas’ wordt aangeduid, of valt daar bijvoorbeeld ook de roostermaker of de amanuensis onder? De discussie ging met andere woorden over de vraag waar de streep wordt getrokken tussen primaire en secundaire activiteiten, of, in een verwante terminologie, tussen directe en indirecte activiteiten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Overhead

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.