Zoeken op auteur 'Didi Griffioen'

Kijk verder dan de vaste clusters

Didi Griffioen

2021, nummer 1

Een nieuwe blik op kennisinstellingen

Hoewel hogescholen en universiteiten al enige tijd werken aan een betere verbinding tussen onderwijs en onderzoek, blijkt die nog altijd complex. Didi Griffioen vraagt zich af hoe hogeronderwijsinstellingen eruit zouden zien als het primaire proces niet zou bestaan uit onderwijs en onderzoek, maar uit kennisactiviteiten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering

Promoveren in het Nederlandse binaire stelsel

Didi Griffioen

2019, nummer 5

Practicus of academicus

Kijk bij het vormgeven van de derde cyclus niet naar institutionele verschillen tussen hogeschool en universiteit, vindt Didi Griffioen. Beter is het onderscheid te maken tussen practici en academici. Al naargelang hun focus op beroep of discipline kunnen ze aan een van beide instellingen promoveren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit

Het boek waarop ik hoopte

Didi Griffioen

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Onderzoek is onderdeel van professioneel handelen

Didi Griffioen

2017, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Bundel de krachten

Ann Van der Auweraert | Didi Griffioen | Tanja Tankink

2017, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Boekbespreking - Bleek of zonnig

Didi Griffioen

2016, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Nieuwsgierige professionals opleiden

Didi Griffioen

2016, nummer 1

Het is verbazingwekkend, schrijft Didi Grif oen, dat de ondersteuning voor ontwerpteams van curricula binnen het hbo nog zo beperkt lijkt te zijn. ‘Diverse hogescholen tuigen projecten op om onderzoek verder in het curriculum te verweven. Maar het besef hoe ingewikkeld deze opgave eigenlijk is, wat eigenlijk van opleidingen gevraagd wordt, hoe weinig we hierover eigenlijk weten – dat besef lijkt soms nog ver weg.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Boeken en Bladen

Hanne ten Berge | Veronica Bruijns | Didi Griffioen | Albert Pilot | Ib Waterreus

2015, nummer 4

Breed of specifiek?
Sociale media als vliegwiel
Grijp je kans!
Uiteenlopende beelden
Landkaart voor de beginnende docent

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Vrouwelijke academici: Ga mannelijk netwerken met vrouwelijke charme

Didi Griffioen | Maaike Verbree

2013, nummer 5

Commentaar en analyse.
Ondanks het bestaan van verscheidene initiatieven om vrouwelijk talent te ondersteunen in het bereiken van hoge academische posities heeft Nederland veel minder vrouwelijke hoogleraren dan andere landen. Slechts 15 procent van de hoogleraren in Nederland is vrouw. Ter vergelijking, het gemiddelde in andere Europese landen ligt op 20 procent en Nederland bungelt hiermee onderaan de Europese ranglijst. Terwijl volgens het Lissabonakkoord van de EU, het streven was om 25 procent vrouwelijke hoogleraren te hebben in 2010. Daar zijn we in Nederland nog lang niet. Bij het huidige groeitempo wordt dit streven pas in 2025 gehaald.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Research- enhanced learning and teaching is a strategy

Didi Griffioen

2011, nummer 3

Tien jaar geleden is het hbo op grotere schaal onderzoek gaan doen, o.m. om de kwaliteit van onderwijs te verhogen. Nu de lectoren hun plek steeds meer vinden en de kwaliteit van hun werk bewaakt wordt via een kwaliteitszorgsysteem, schuift de aandacht terug naar de oorspronkelijk beloofde verbetering van het onderwijs. Dit artikel formuleert een generiek profiel voor de hbo-professional, met onderzoek als didactisch middel in de hbocurricula. Professionals die opgeleid zijn voor de 21e eeuw en een nauwere integratie tussen onderwijs en onderzoek zijn het beoogde effect.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Onderwijsvernieuwing

Promoveren in het hoger beroepsonderwijs: een stand van zaken

Fer Boei | Didi Griffioen

2010, Nummer 5

Dit artikel rapporteert de resultaten van een onderzoek uit november 2009 onder hbo-medewerkers die deelnemen aan
een promotietraject.1 Het onderzoek heeft tot doel in kaart te brengen hoe promovendi in het hbo dit beleven, wat hun motivatie is om in een vrij complexe situatie te promoveren en hoe ze hun kans op succes inschatten. Kortom, het doel van dit onderzoek is een goed eerste beeld te geven van de huidige hbo-promovendus.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid