Zoeken op auteur 'Jeroen Huisman'

Column - Dagboek van een docent

Jeroen Huisman

2019, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Onderwijsvernieuwing

Rubriek: Column

Column - Dagboek van een rector

Jeroen Huisman

2019, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Leiderschap

Rubriek: Column

Column - Binariteit is een rariteit

Jeroen Huisman

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Column | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Column - Gemegfranteerd

Jeroen Huisman

2019, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Rubriek: Column

Column - Fluid in English*

Jeroen Huisman

2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Integratie!

Jeroen Huisman

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Stilstand geeft ruimte

Jeroen Huisman

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Column - Ivoren torens en glazen huizen

Jeroen Huisman

2018, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Buitenlandse ervaringen

Jeroen Huisman

2017, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Column - Kwaliteitsnieuws

Jeroen Huisman

2017, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Twisten over kwaliteit

Jeroen Huisman

2017, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Column - Creatief met kurk

Jeroen Huisman

2017, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Column - De lijst die alle lijsten overbodig maakt

Jeroen Huisman

2017, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Column - Vol is vol

Jeroen Huisman

2017, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Column - Septemberfeesten

Jeroen Huisman

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Column - Op de kentering der tijden geboren

Jeroen Huisman

2016, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Geen kunst!

Jeroen Huisman

2016, nummer 4

Bladerend in hogeronderwijstijdschriften, zie ik voorspelbare zinnen traag door een oneindige woordenbrij gaan. Neem nu de openingszinnen. Steevast wordt daarin gesteld wat de bijdrage beoogt, hoe belangrijk het onderwerp van het artikel is, of opgemerkt dat het hoger onderwijs aan turbulente ontwikkelingen onderhevig is.
Toegeven, er zijn vorm- en stijlvereisten, maar kan het iets creatiever, met iets meer kunst dan kunstmatigheid, desnoods met kunst- en vliegwerk?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Hete hangtaboes

Jeroen Huisman

2016, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Joemen keppitul

Jeroen Huisman

2016, nummer 2

Voor degenen die denken dat menselijk kapitaal het bedrag is dat op hun bankrekening
staat, even een korte uitleg. Human capital is een term die economen hebben geïntroduceerd om de minder tastbare vormen van kapitaal te duiden. Ze betogen dat investeringen in fysiek kapitaal renderen, maar ook investeringen in bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg. Onderwijs draagt immers bij aan het vergroten van het kennisreservoir, het verbreden en verbeteren van vaardigheden en het ver jnen van attitudes van de personen die het onderwijs genieten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Is there life on Mars?

Jeroen Huisman

2016, nummer 1

Muzikanten stellen vaak relevante wetenschap- pelijke vragen. Zo vroeg David Bowie zich af: “Is there life on Mars?”. George Harrison peinsde: “What is life?” En George Gershwin stelde de vraag “How long has this been going on?”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Geef me de ruimte!

Jeroen Huisman

2015, nummer 5

Als we de websites van hogeronderwijsinstellingen mogen geloven dan ziet de hedendaagse
campus er fantastisch uit. Vlot geklede studenten, uiteraard van verschillende etnische afkomst, zitten in kleine groepjes op een strak gemaaid en zonovergoten grasveld, laptops
en gsm’s paraat, pennen in de aanslag, en studieboeken binnen handbereik. En kijk eens naar die prachtige nieuwe onderwijsgebouwen op de achtergrond. De studenten kijken elkaar en ons lachend aan: het campusleven is vurrukkulluk!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Komkommer- en kweltijd

Jeroen Huisman

2015, nummer 4

Ik ga ervan uit dat u genoten heeft van een welverdiende vakantie. In die periode heeft u
vast minder vaak de media geraadpleegd en daardoor wellicht een aantal interessante nieuwsberichten gemist. Als eenmalige service bied ik u een greep uit de berichten van de afgelopen twee maanden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Spraakverwarring

Jeroen Huisman

2015, nummer 3

E en bekend aforisme, toegeschreven aan George Bernard Shaw en Oscar Wilde, luidt: “England and America are two countries separated by a common language.” Dit schoot mij, als Nederlander, regelmatig door het hoofd in mijn eerste twee maanden in Gent, verzuchtend dat de uitspraak ook van toepassing is op Nederland en Vlaanderen. Zo schreef ik een e-mail aan een Vlaamse collega met het voorstel om eens verder te praten over onze onderzoeksinteresses. Ik sloot het bericht af met: “Mag ik je uitnodigen op mijn kamer?” Dit leverde een positieve respons op, maar de collega voegde eraan toe dat ik deze frasering “beter niet moest zeggen” in mijn communicatie met studenten, aangezien ze dit zouden interpreteren als een uitnodiging in mijn slaapkamer.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Student zoekt opleiding

Jeroen Huisman

2015, nummer 2

Zoals u weet moest onze omroep enkel jaren geleden stoppen met de razend populaire serie Boer zoekt vrouw. We benadrukken dat het programma bleef voldoen aan de verwachtingen van de kijkers, maar ondertussen had zo ongeveer elke boer(in) in Nederland meegedaan. Dit leek de redactie een goede reden om het format te veranderen. Helaas is de keuze vorig jaar wat problematisch uitgevallen. Toegegeven, onze keuze voor Politicus zoekt kiezer was wellicht onvoldoende doordacht (na twee afleveringen verlieten alle kiezers gillend de opnames), maar het leek ons een beter idee dan de riskante alternatieven die in de ver- schillende brainstormsessies naar voren kwamen. Zoals: Medium zoekt contact.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Best wel cool

Jeroen Huisman

2015, nummer 1

Wat hebben we de afgelopen jaren bereikt met vernieuwingen in het hoger onderwijs? Ik vroeg het aan Torsten Wijfels, hoogleraar onderwijsproblematiek aan de Gesloten Universiteit van Nederland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Hoe word ik een integer mens? Doe de test!

Jeroen Huisman

2014, nummer 4

Ons academisch werk staat onder druk. Vaker dan voorheen zijn er vraagtekens over de integriteit van ons handelen, zowel in ons onderzoek en onderwijs, als in onze derdegeld- stroomactiviteiten. De ernst van de integriteitsschendingen vraagt om oplossingen. Professionele organisaties hebben zich over de lastige kwestie gebogen. Ze ontwikkelden pro- tocollen en richtlijnen die de integriteit zouden moeten bevorderen. Kernbegrippen, bijvoorbeeld volgens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Boeken en bladen

Pim Breebaart | Jeroen Huisman | Ib Waterreus

2014, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Bezuinigingslessen

Jeroen Huisman

2014, nummer 5

Als financieel adviseur kom ik graag bij de mensen thuis. Zo was ik laatst op bezoek bij de Universiteit van Harderwijk om het college van bestuur met raad bij te staan. Het probleem dat de le- den me voorlegden betrof een niet-sluitende begroting. Dit doet zich uiteraard veelvuldig voor de laatste jaren, omdat overheden klaarblijkelijk zonder al te veel protesten van kiezers en nauwbetrokkenen kunnen korten op het hoger onderwijs en onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Wat eten we vandaag: geaccrediteerde stampot

Jeroen Huisman

2013, nummer 4

De Amsterdamse chefkok Ron Blaauw kwam dit voor- jaar in het nieuws, omdat hij vrij onverwacht zijn twee Michelin-sterren inleverde en besloot zijn menu rigou- reus te veranderen. Hij was overigens niet de eerste, want enkele jaren eerder leverden Danny Nolet en Suzanne en Michel Kagenaar al hun ster in, omdat ze niet tevreden waren met de impact die de Michelin-accreditatie had op het menu, de prijzen en de clientèle. Kortom, goede voorbeelden van situaties waarin deze culinaire ondernemers de lastige keuze hebben moeten maken tussen een prestigieuze validatie met de verplichting om naar de Michelin-pijpen te moeten dansen ver- sus het achterwege blijven van een internationale erkenning, maar de vrijheid om een restaurant naar eigen inzicht in te richten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Het grote Zwarte Pieten-onderzoek

Jeroen Huisman

2013, nummer 5

Ik ben blij dat er een discussie over Zwarte Piet wordt gevoerd. Het is goed dat we zo nu en dan de vinger aan de samenlevingspols leggen en ons afvragen of bepaalde culturele verschijnselen aangepast moeten worden aan de eisen van de tijd. Zo ben ik zelf al jarenlang bezig met een handtekeningenactie tegen de Kerstman, of liever gezegd tegen de grootscheepse mishandeling van rendieren in de laatste weken van het kalenderjaar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De regulering van studierichtingen in de eerste helft van de jaren tachtig

Jeroen Huisman

2012, nummer 2

In deze bijdrage wordt teruggeblikt op het overheidsbeleid ten aanzien van het studierichtingen aangeboden door de Nederlandse universiteiten in het begin van de jaren tachtig. Centraal staan twee vragen: hoe werd het geheel aan studierichtingen1 gereguleerd en hoe effectief was het overheidsbeleid? Betoogd zal worden dat de problematiek rond het ‘opleidingenaanbod’ toentertijd niet wezenlijk anders was dan de huidige problematiek zoals die wordt geschetst in de Strategische Agenda voor Het Hoger Onderwijs (2011).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar | Doelmatig

Over bomen tot in de hemel en wallen die schepen doen keren

Jeroen Huisman

2014, nummer 2

Internationalisering heeft een hoge vlucht genomen in het hoger onderwijs. Het begon op kleine schaal, want het waren meestal initiatieven van enthousiaste individuen. Tegenwoordig is internationalisering niet meer weg te denken uit de instellingsplannen en -activiteiten. Prachtig, al die mogelijkheden die geboden worden aan de huidige generatie studenten en medewerkers om hun onderwijs- en onderzoekshorizon te verbreden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Lijstjes

Jeroen Huisman

2014, nummer 1

Het einde van een jaar nodigt uit tot reflectie. Om orde te scheppen in de voorbije – soms chaotische – 52 weken, maken we graag overzichten en lijstjes. Wat waren de beste boeken, films en CD`s van het afgelopen jaar? Welke belangrijke gebeurtenissen uit 2013 zullen de geschiedenisboeken ingaan? Deze laatste vraag kan alleen een voorlopig antwoord krijgen, want de toekomst zal moeten leren in hoeverre gebeurtenissen – neem bijvoorbeeld de troonswisselingen in België en Nederland – ook daadwerkelijk een beklijvende impact zullen hebben. Ook voor de eerste vraag geldt dat een historisch perspectief noodzakelijk is. Ter illustratie een voorbeeld uit de popmuziek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.