Zoeken op auteur 'Elma Drayer'

‘Natuurlijk is kwaliteitszorg na dertig jaar nog niet af

Elma Drayer | Wouter Duyck | Sander van den Eijnden

2022, nummer 1

Al sinds 2005 werken Vlaanderen en Nederland met elkaar samen in het toezicht op de kwaliteitszorg van het hoger onderwijs. Ook de huidige voorzitters van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) zien de voordelen. ‘Ik geloof niet dat het op enig moment de bedoeling is geweest om de binationale samenwerking op te zeggen. Het is wel zo dat die op een bepaalde manier ontzettend ingewikkeld is.‚

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Rubriek: Interview

'De universiteit heeft groot gelijk als ze zegt: we willen dat bredere palet erkennen'

Elma Drayer | Paul Wouters

2021, nummer 5

‘Kritisch scientometrist’ Paul Wouters, decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen in Leiden, buigt zich over het nieuwe landelijke programma Erkennen & Waarderen. ‘Ik heb niks tegen sterren, hoor. Die zijn vaak heel creatief. Maar misschien wil je een balans tussen het collegiale teamwerk en individuele prestaties.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academische loopbaan | Grondbeginselen | Oordeelsvorming

Rubriek: Interview

'Europa, dat zijn wij allemaal'

Jan Buysse | Elma Drayer

2021, nummer 4

Vanuit VLEVA, bemiddelaar tussen Vlaamse maatschappelijke organisaties en Europa, laat algemeen directeur Jan Buysse zijn licht schijnen over het nieuwe netwerk van Europese universiteiten. ‘De hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen zijn absoluut overtuigd van het nut van het initiatief.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Interview - Ineke Sluiter

Elma Drayer | Ineke Sluiter

2021, nummer 3

De president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wil niet somber doen over de academische vrijheid in Nederland. Zo treurig is het daar volgens haar niet mee gesteld. En dat een nieuwe generatie studenten kritisch kijkt naar de canon en het curriculum juicht ze alleen maar toe. ‘Meestal levert het prachtige discussies op. En een enkele keer gaat het mis.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academische vrijheid en verantwoordelijkheid

Rubriek: Interview

Interview - Radboud Dam

Radboud Dam | Elma Drayer

2021, nummer 2

Ergens voor je 25ste een diploma halen en tot je pensioen teren op die kennis, dat kan niet meer. De wereld verandert simpelweg te snel. Wie een jaar geleden nog KLM-stewardess was, moet nu nadenken over een baan in de zorg. En hoeveel caissières telt uw supermarkt nog? Internationaal gezien blijft Nederland achter met, wat heet, ‘een leven lang ontwikkelen’. Dat kan anders, zegt expert Radboud Dam.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Rubriek: Interview

Interview - Dirk Van Damme

Dirk van Damme | Elma Drayer

2021, nummer 1

Tegen de stroom in blijft Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij de OESO, vasthouden aan het meritocratisch ideaal. Natuurlijk zijn er schadelijke neveneffecten, maar wat is het alternatief? ‘Ik denk dat wij ons in Europa niet te sterk moeten laten beïnvloeden door discussies die heel relevant zijn in de Verenigde Staten.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Meritocratie

Rubriek: Interview

Interview - Mark van Vugt

Elma Drayer | Mark van Vugt

2020, nummer 5

Wat zijn de gevolgen van het massale thuiswerken op ons menselijk gedrag? En hoe geef je leiding aan je medewerkers in deze tijd? De Amsterdamse hoogleraar psychologie Mark van Vugt schreef er met 29 andere experts een artikel over, dat internationaal de aandacht trok. ‘Ik pak vaker de telefoon. Deed ik voorheen nooit, je zag elkaar toch. Dat bellen is wel een obstakel, merk ik.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Crisis management

Rubriek: Interview

Interview - Joep Leerssen

Elma Drayer | Joep Leerssen

2020, nummer 4

Als hij een goeie Duitse film ziet, betrapt hij zich op de gedachte: zo, dat kunnen de Amerikanen toch mooi niet. De Amsterdamse hoogleraar Europese studies Joep Leerssen over zijn vakgebied en de toekomst van het continent. ‘Bij elke crisis hoor je: nu valt Europa vast uit elkaar. Niemand zal ooit zeggen: nu valt Nederland uit mekaar.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Rubriek: Interview

Interview - Luc Sels

Elma Drayer | Luc Sels

2020, nummer 3

Natuurlijk is aandacht voor studentsucces belangrijk, zegt socioloog Luc Sels, sinds drie jaar rector van KU Leuven. Maar oog hebben voor studievoortgang ook. ‘Voor mij is studierendement de vraag naar leer- en transfereffecten. Wat neemt iemand mee uit zijn studie naar zijn latere maatschappelijke rollen?’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Rubriek: Interview

Interview - Nienke Meijer

Elma Drayer

2020, nummer 2

Bij Fontys Hogescholen zijn de SDG’s van meet af aan omarmd. ‘We hebben een half miljoen hogeschoolstudenten in Nederland’, zegt Nienke Meijer, tot voor kort collegevoorzitter. ‘Als je bij de helft van hen het zaadje zou planten, dan zou dat al fantastisch zijn.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Rubriek: Interview

Interview - Koen Daniëls

Elma Drayer

2020, nummer 1

De nieuwe Vlaamse Regering heeft grootse plannen om het hoger onderwijs aan te pakken. Pedagoog en parlementslid Koen Daniëls schreef mee aan het regeerakkoord. ‘Wereldwijd, en dus ook in Vlaanderen, is de gedachte binnengeslopen dat iedereen alles kan worden, als het onderwijs maar genoeg zijn best doet. Dat vinden wij onrealistisch.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Strategische agenda's

Rubriek: Interview

Interview - Daan Roovers

Elma Drayer

2019, nummer 5

Voor filosoof Daan Roovers ligt de kwestie glashelder: de universiteit moet midden in de samenleving staan. ‘Concreet betekent dit dat je zo veel mogelijk mensen inspireert, informeert, aan het denken zet. En dat bestuurders dat moeten faciliteren. Dat is wel onder druk komen te staan, de laatste jaren.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

Rubriek: Interview

Interview - Wouter Duyck

Elma Drayer

2019, nummer 4

Ons brein, weet hij als cognitief psycholoog, is niet gemaakt om ‘zelfontdekkend’ te leren. Dus geeft Wouter Duyck bijna altijd op klassieke wijze les: instructie, herhalen, oefenen, samenvatten. ‘Zo’n progressieve aanpak klinkt wel heel sympathiek, en op korte termijn zal die ongetwijfeld een zeker welzijn met zich meebrengen. Maar het is niet bijzonder effectief.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Rubriek: Interview

Interview - Louise Gunning & Yvonne van Rooy

Elma Drayer

2019, nummer 3

Twee voormalige collegevoorzitters kijken terug op hun bestuursjaren aan de universiteit. Wat hebben ze ervan geleerd? Wat zouden ze achteraf gezien anders hebben gedaan? En hoe kijken ze aan tegen recente ontwikkelingen? ‘Dit is ongeveer het enige onderwerp waarover wij anders denken, Louise.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Rubriek: Interview

Interview - Nina Mares

Elma Drayer

2019, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Associate degree | Graduaatsopleiding

Interview - Cees Veerman

Elma Drayer

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Interview - Jet Bussemaker

Elma Drayer

2018, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Interview - Lisa westerveld

Elma Drayer

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren | Studentenbeleid

Interview - Frank Vandenbroucke

Elma Drayer

2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Taalkwesties

Alle onderwijs zou passend onderwijs moeten zijn

Elma Drayer

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

‘Ik vind het onbegrijpelijk dat jonge wetenschappers geen amok maken’

Elma Drayer

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

‘Universiteiten, speak up and guide!’

Elma Drayer

2017, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Interview Karl Dittrich

Elma Drayer

2017, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Interview Willem Debeuckelaere

Elma Drayer

2017, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Interview Bert van der Zwaan

Elma Drayer

2017, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Interview Susana Menéndez

Elma Drayer

2017, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Interview Nadine Engels- Leraren moeten weer trots kunnen zijn op hun vak

Elma Drayer

2016, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Interview Ron Bormans en Izaak Dekker

Elma Drayer

2016, nummer 4

Hun onlangs verschenen essay ‘Samen leven in de moderne samenleving’ trok breed de aandacht. Ron Bormans en Izaak Dekker zoeken daarin naar antwoord op een uiterst urgente vraag: wat voor hogeschool moet je zijn in een Nederland dat zich kenmerkt door fragmentatie? ‘Als het in Turkije dondert, wordt het bij ons onrustig in de klas.'

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Interview Dirk van Damme

Elma Drayer

2016, nummer 3

Universiteitsbestuurders blijven te veel steken in een blijf-van-mijn-lijfhouding. Ze hebben te weinig aandacht voor het onderwijs dat ze aanbieden. En ze begrijpen niet dat de samenleving eerder méér dan minder hogeropgeleiden nodig heeft. Aldus Dirk van Damme, onderwijsexpert bij OESO. 'Ik aarzel een beetje om erover te beginnen, maar naar mijn gevoel is de bestuurlijke kwaliteit binnen de universiteiten niet echt hoog'

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

‘Je sociale achtergrond bepaalt nog altijd waar je terechtkomt'

Elma Drayer

2016, nummer 2

Volgens de Australische hogeronderwijsdeskundige Simon Marginson wordt het tijd dat we de verwachtingen temperen. Hoger onderwijs alléén zal geen sociale gelijkheid brengen. ‘Klasse, het culturele kapitaal dat je meekrijgt, je familienetwerk – ze zijn stuk voor stuk doorslaggevender.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Personen en Instellingen

Interview met de Maastrichtse rector Luc Soete

Elma Drayer

2016, nummer 1

De Belgische econoom Luc Soete, rector van de Universiteit Maastricht, werkt en woont al dertig jaar in Nederland. Een gesprek over bestuurscultuur, het belang van onderzoek voor het onderwijs, en over allochtone jongeren. ‘Dat vind ik het krankzinnige van die huidige roep om excellentie. De echte uitdaging ligt natuurlijk niet daar, maar in de noden en de behoeften aan de andere kant.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Studenten zitten nu eenmaal graag thuis

Elma Drayer

2015, nummer 5

Hij was decaan toen in mei 2008 de faculteit bouwkunde in Delft onherstelbaar afbrandde. Aan Wytze Patijn de schier onmogelijke taak om binnen enkele maanden een tijdelijk onderkomen bewoonbaar te maken. Uitkomst: niemand taalde meer naar nieuwbouw. Waar zouden hogeronderwijsbestuurders met bouwplannen volgens hem op moeten letten?
‘Ik denk dat ze op dit vlak echt leiding moeten geven.’

Trefwoorden: Studentenbeleid

Ik zou dolgraag dictator van onderwijs zijn

Elma Drayer

2015, nummer 4

Al sinds 1976 woont de Nederlandse schrijver Benno Barnard – met intermezzo’s – in Vlaanderen. Wat bevalt hem aan het land en zijn inwoners, en wat niet? ‘Vlamingen komen veel eerder to the point. Nederlanders hebben de neiging te lang te kletsen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

Dring de controlelast terug

Elma Drayer

2015, nummer 3

Wim Touw, accountant en partner bij KPMG, houdt zich al jaren bezig met de controle op het hoger onderwijs. Daarin zou het, meent hij, niet alleen om geld moeten gaan. ‘Het is misschien gek om zoiets uit mijn mond te horen, maar ik vind dat bestuurders en toezichthouders zich te veel laten drijven door financiën.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Morele moed gevraagd

Elma Drayer

2015, nummer 2

In Vlaanderen ligt selectie aan de poort nog gevoeliger dan in Nederland. Elke middelbare scholier met een diploma mag zich nu inschrijven bij de universitaire opleiding van zijn keuze. Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit Leuven, zou dat graag anders zien. ‘Dit systeem klopt in theorie als een bus. Terwijl het een vorm van ontsporing is die mooi wordt verwoord.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Competentiegericht onderwijs | Excellentie

Wie alleen maar wil feesten, komt echt niet hierheen - Barbara Oomen over het succes van de university colleges

Elma Drayer

2015, nummer 1

Waarom doen university colleges het zo goed in Nederland? Waarom zijn ze zo mateloos populair? En kunnen reguliere hogeronderwijsinstellingen daar wat van opsteken? Jazeker, zegt Barbara Oomen, decaan van het University College Roosevelt te Middelburg. ‘Onze benadering is: jij wilt leren, daarom zit je hier.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kwaliteit

Het is te rustig in onderwijsland

Elma Drayer

2014, nummer 5

Wat moet er gebeuren om het hoger onderwijs gereed te maken voor de 21ste eeuw? Hoe maak je er een werkelijk innovatief, lerend systeem van? ‘We zouden best op dezelfde voet kunnen doorgaan’, zegt Peter van Lieshout. ‘Maar daar betalen we wel een prijs voor.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Onder druk wordt alles vloeibaar

Elma Drayer

2014, nummer 4

Carsten de Dreu: “Al in het voorjaar van 2011 was er onder sociaal psychologen een discussie op gang gekomen over onze manier van rapporteren. Die laat te wensen over. Soms melden we in publicaties niet alles wat er is gedaan, overwogen en gemeten. Soms overdrijven we de significantie. Of vertellen niet dat de eer- ste experimenten mislukten. Met als gevolg dat er soms een mooier plaatje in zo’n publicatie komt te staan dan de wer- kelijkheid rechtvaardigt. Kon die manier van rapporteren, vroegen wij ons af, transparanter, opener, accurater?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit