Zoeken op auteur 'Elma Drayer'

Interview - Wouter Duyck

Elma Drayer

2019, nummer 4

Ons brein, weet hij als cognitief psycholoog, is niet gemaakt om ‘zelfontdekkend’ te leren. Dus geeft Wouter Duyck bijna altijd op klassieke wijze les: instructie, herhalen, oefenen, samenvatten. ‘Zo’n progressieve aanpak klinkt wel heel sympathiek, en op korte termijn zal die ongetwijfeld een zeker welzijn met zich meebrengen. Maar het is niet bijzonder effectief.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Rubriek: Interview

Interview - Louise Gunning & Yvonne van Rooy

Elma Drayer

2019, nummer 3

Twee voormalige collegevoorzitters kijken terug op hun bestuursjaren aan de universiteit. Wat hebben ze ervan geleerd? Wat zouden ze achteraf gezien anders hebben gedaan? En hoe kijken ze aan tegen recente ontwikkelingen? ‘Dit is ongeveer het enige onderwerp waarover wij anders denken, Louise.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Rubriek: Interview

Interview - Nina Mares

Elma Drayer

2019, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Associate degree | Graduaatsopleiding

Interview - Cees Veerman

Elma Drayer

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Interview - Daan Roovers

Elma Drayer

2019, nummer 5

Voor filosoof Daan Roovers ligt de kwestie glashelder: de universiteit moet midden in de samenleving staan. ‘Concreet betekent dit dat je zo veel mogelijk mensen inspireert, informeert, aan het denken zet. En dat bestuurders dat moeten faciliteren. Dat is wel onder druk komen te staan, de laatste jaren.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

Rubriek: Interview

Interview - Frank Vandenbroucke

Elma Drayer

2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Taalkwesties

Alle onderwijs zou passend onderwijs moeten zijn

Elma Drayer

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

‘Ik vind het onbegrijpelijk dat jonge wetenschappers geen amok maken’

Elma Drayer

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

Interview - Jet Bussemaker

Elma Drayer

2018, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

‘Universiteiten, speak up and guide!’

Elma Drayer

2017, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Interview Karl Dittrich

Elma Drayer

2017, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Interview Willem Debeuckelaere

Elma Drayer

2017, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Interview Bert van der Zwaan

Elma Drayer

2017, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Interview Susana Menéndez

Elma Drayer

2017, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Interview - Lisa westerveld

Elma Drayer

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren | Studentenbeleid

Interview Nadine Engels- Leraren moeten weer trots kunnen zijn op hun vak

Elma Drayer

2016, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Interview Ron Bormans en Izaak Dekker

Elma Drayer

2016, nummer 4

Hun onlangs verschenen essay ‘Samen leven in de moderne samenleving’ trok breed de aandacht. Ron Bormans en Izaak Dekker zoeken daarin naar antwoord op een uiterst urgente vraag: wat voor hogeschool moet je zijn in een Nederland dat zich kenmerkt door fragmentatie? ‘Als het in Turkije dondert, wordt het bij ons onrustig in de klas.'

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Interview Dirk van Damme

Elma Drayer

2016, nummer 3

Universiteitsbestuurders blijven te veel steken in een blijf-van-mijn-lijfhouding. Ze hebben te weinig aandacht voor het onderwijs dat ze aanbieden. En ze begrijpen niet dat de samenleving eerder méér dan minder hogeropgeleiden nodig heeft. Aldus Dirk van Damme, onderwijsexpert bij OESO. 'Ik aarzel een beetje om erover te beginnen, maar naar mijn gevoel is de bestuurlijke kwaliteit binnen de universiteiten niet echt hoog'

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

‘Je sociale achtergrond bepaalt nog altijd waar je terechtkomt'

Elma Drayer

2016, nummer 2

Volgens de Australische hogeronderwijsdeskundige Simon Marginson wordt het tijd dat we de verwachtingen temperen. Hoger onderwijs alléén zal geen sociale gelijkheid brengen. ‘Klasse, het culturele kapitaal dat je meekrijgt, je familienetwerk – ze zijn stuk voor stuk doorslaggevender.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Personen en Instellingen

Interview met de Maastrichtse rector Luc Soete

Elma Drayer

2016, nummer 1

De Belgische econoom Luc Soete, rector van de Universiteit Maastricht, werkt en woont al dertig jaar in Nederland. Een gesprek over bestuurscultuur, het belang van onderzoek voor het onderwijs, en over allochtone jongeren. ‘Dat vind ik het krankzinnige van die huidige roep om excellentie. De echte uitdaging ligt natuurlijk niet daar, maar in de noden en de behoeften aan de andere kant.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Studenten zitten nu eenmaal graag thuis

Elma Drayer

2015, nummer 5

Hij was decaan toen in mei 2008 de faculteit bouwkunde in Delft onherstelbaar afbrandde. Aan Wytze Patijn de schier onmogelijke taak om binnen enkele maanden een tijdelijk onderkomen bewoonbaar te maken. Uitkomst: niemand taalde meer naar nieuwbouw. Waar zouden hogeronderwijsbestuurders met bouwplannen volgens hem op moeten letten?
‘Ik denk dat ze op dit vlak echt leiding moeten geven.’

Trefwoorden: Studentenbeleid

Ik zou dolgraag dictator van onderwijs zijn

Elma Drayer

2015, nummer 4

Al sinds 1976 woont de Nederlandse schrijver Benno Barnard – met intermezzo’s – in Vlaanderen. Wat bevalt hem aan het land en zijn inwoners, en wat niet? ‘Vlamingen komen veel eerder to the point. Nederlanders hebben de neiging te lang te kletsen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

Dring de controlelast terug

Elma Drayer

2015, nummer 3

Wim Touw, accountant en partner bij KPMG, houdt zich al jaren bezig met de controle op het hoger onderwijs. Daarin zou het, meent hij, niet alleen om geld moeten gaan. ‘Het is misschien gek om zoiets uit mijn mond te horen, maar ik vind dat bestuurders en toezichthouders zich te veel laten drijven door financiën.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Morele moed gevraagd

Elma Drayer

2015, nummer 2

In Vlaanderen ligt selectie aan de poort nog gevoeliger dan in Nederland. Elke middelbare scholier met een diploma mag zich nu inschrijven bij de universitaire opleiding van zijn keuze. Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit Leuven, zou dat graag anders zien. ‘Dit systeem klopt in theorie als een bus. Terwijl het een vorm van ontsporing is die mooi wordt verwoord.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Competentiegericht onderwijs | Excellentie

Wie alleen maar wil feesten, komt echt niet hierheen - Barbara Oomen over het succes van de university colleges

Elma Drayer

2015, nummer 1

Waarom doen university colleges het zo goed in Nederland? Waarom zijn ze zo mateloos populair? En kunnen reguliere hogeronderwijsinstellingen daar wat van opsteken? Jazeker, zegt Barbara Oomen, decaan van het University College Roosevelt te Middelburg. ‘Onze benadering is: jij wilt leren, daarom zit je hier.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kwaliteit

Onder druk wordt alles vloeibaar

Elma Drayer

2014, nummer 4

Carsten de Dreu: “Al in het voorjaar van 2011 was er onder sociaal psychologen een discussie op gang gekomen over onze manier van rapporteren. Die laat te wensen over. Soms melden we in publicaties niet alles wat er is gedaan, overwogen en gemeten. Soms overdrijven we de significantie. Of vertellen niet dat de eer- ste experimenten mislukten. Met als gevolg dat er soms een mooier plaatje in zo’n publicatie komt te staan dan de wer- kelijkheid rechtvaardigt. Kon die manier van rapporteren, vroegen wij ons af, transparanter, opener, accurater?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Het is te rustig in onderwijsland

Elma Drayer

2014, nummer 5

Wat moet er gebeuren om het hoger onderwijs gereed te maken voor de 21ste eeuw? Hoe maak je er een werkelijk innovatief, lerend systeem van? ‘We zouden best op dezelfde voet kunnen doorgaan’, zegt Peter van Lieshout. ‘Maar daar betalen we wel een prijs voor.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.