Zoeken op auteur 'Geralien Holsbrink-Engels'

Wie zijn de lectoren in het hoger beroepsonderwijs?

Geralien Holsbrink-Engels

2008, Nummer 1

In het hoger beroepsonderwijs (hbo) is de afgelopen jaren veel tijd en moeite geïnvesteerd in de ontwikkeling van lectoraten en kenniscentra voor de private en publieke sector. Hogescholen hebben een bredere taak dan het opleiden van studenten. In de nota ‘Hogescholen tien jaar vooruit’ (Leijnse, 2000) werd gesteld dat de verbreding van de kerntaak van hogescholen nodig was om te voldoen aan de eisen die de kenniseconomie stelt. Het concept van lectoraten werd in deze nota nader uitgewerkt. Een lectoraat bestaat uit een lector en kenniskringleden. In 2001 werd geld ter beschikking gesteld en in 2003 is het lectoraat in het hbo onder deze noemer ingevoerd. De Stichting Kennisontwikkeling HBO (SKO) ging dat jaar van start en verstrekte subsidie aan de door hogescholen ingediende aanvragen voor lectoraten. Daartoe had de HBO-raad met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een convenant gesloten (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & HBO-raad, 2001).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.