Zoeken op auteur 'Age Halma'

Zoeken naar een nieuwe balans

Age Halma | Leon van de Zande

2015, nummer 5

Minister Jet Bussemaker laat er geen misverstand over bestaan: het onderwijs moet beter en de waardering voor het docentschap moet omhoog. Sinds begin jaren negentig is de Universiteit Utrecht bezig om daarin te investeren, en met succes. Toch blijft ook daar het gevoel bestaan dat onderzoeksprestaties belangrijker zijn voor je loopbaan dan goed onderwijs geven. Wat kunnen bestuurders daaraan doen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Huisvesting | Studentenbeleid

Kijken naar kwaliteit van leiderschap

Age Halma

2013, nummer 2

Op alle niveaus is kwaliteit van leiderschap van groot belang, zowel voor de talenten waarop het universitair onderwijs en onderzoek drijven, als voor de talenten in de ondersteunende processen. Universiteit Utrecht is systematisch gaan kijken naar de kwaliteiten van leidinggevenden, in de academie en in de ondersteunende processen. Om ontwikkelingsgericht te kunnen investeren en hen optimaal in te zetten. Een programma waar de top van de universiteit zich langjarig toe verbonden
heeft, want het universitaire DNA laat zich niet zomaar modificeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Leiderschap

Tweesnijdend zwaard: Universiteit Utrecht stimuleert de loopbaan van vrouwen in de wetenschap

Age Halma | Yvonne van Rooy

2009, Nummer 2

Met vijftien procent vrouwelijke hoogleraren scoort de Universiteit Utrecht weliswaar boven het landelijk gemiddelde, maar nog altijd te laag volgens het college van bestuur. De Universiteit Utrecht is daarom vier jaar geleden gestart met een pilot ‘mentoring en coaching’ om vrouwen vroeg in hun loopbaan te ondersteunen bij de weg omhoog. Jonge vrouwelijke wetenschappers krijgen een mannelijke hoogleraar als mentor en kunnen daarna gebruikmaken van een coach. Het is een leerproces aan twee kanten. De vrouwen krijgen aan het begin van hun loopbaan gerichte adviezen. En mannelijke hoogleraren krijgen beter zicht op de problemen waarmee vrouwen geconfronteerd worden; zij worden zich meer bewust van de cultuur die vaak in het voordeel van mannen is. Een tweesnijdend zwaard dus. De evaluatie van de pilot was zo positief dat het programma nu over alle faculteiten is uitgerold.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid