Zoeken op auteur 'Jonathan Mijs'

Loterijen, waarzeggers en losse teugels

Jonathan Mijs

2016, nummer 2

In theorie krijgt elk kind in Nederland evenveel kans om het beste uit zijn talenten te halen. In de praktijk, betoogt Jonathan Mijs, is er in de verste verte geen sprake van een meritocratisch onderwijsbeleid. Hoe zou dat anders kunnen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Studentenbeleid

Analyse & Commentaar

Jonathan Mijs

2008, Nummer 4

Een kritische beschouwing van de voorliggende herziening van het Nederlands-Vlaamse accreditatiestelsel.
Gesluierd in beleidsspecialistische taal, werd recent één van de langver- wachte wijzigingen in het Nederlands hoger onderwijs gepresenteerd, dat van het accreditatiestelsel. ‘Het [voorstel] biedt onafhankelijke, externe borging en stevige kwaliteitszorg zonder dat er sprake is van bureaucratische invuloefeningen’, aldus minister Plasterk in zijn aan- kondiging eerder dit jaar (TK 31 288, nr. 21). Wie het debat over kwa- liteitszorg in het hoger onderwijs een beetje heeft gevolgd, moet het voorstel met plezier gelezen hebben. Het bewijst dat het poldermodel zijn kracht nog niet verloren heeft.

Jonathan J.B. Mijs, University of California, Berkeley Remie Bolte, Universiteit van Amsterdam

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.